forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

Slikarska razstava, Roglja, Žnidaršiča in Vertlja

12.9.2019 otvoritev likovne razstave. Prikaz likovnega razvoja treh likovnih umetnikov na invalidskem vozičku: Željka Vertlja, Damjana Roglja in Benjamina Žnidaršiča v Galeriji „Štala“ v Kultrurnem center Ars Viva.Slike Benjamin Žnidaršič

slika Željko VerteljSlikarski individualni izraz treh umetnikov in slikarska razstava  nehote prenaša njihovo spontanost in domišljijo. Vsak trenutek ko opazovalec pogleda na narejene slike se zaveda, da so slike postavljene na ogled, zato, da odobravamo njihova čustva, da pozabimo umetnikov socialni status, da jih sprejemamo take kot so, da je le njihov lasten način izražanja tisti, ki velja. Ko se srečamo s slikami razstavljenih avtorjev, nas prevzame energija, ki spremlja ta dela. Prevzame otožnost za preteklimi časi, časi, ko se je ob gledanju slik prebudil vizualni spomin na podobe stvarnega sveta. Kot, da bi nas dobre vile spodbudile, da smo začeli intenzivneje opazovati okolico in njeno plastenje, predvsem zapisov krajine, ki jih umetniki beležijo. Trenutne vtise, občutke in opažanja sveta, ki ga obdaja. pa stalno svetlobno preobražanje prostora. Na prvi pogled so njihove slike skladne z razumom in neizprosne v svoji barviti komponirani zunanji zgradbi. Učinkujejo preračunljivo, vendar njihove podobe razodevajo občutljivo notranje življenje v slikovnem polju, ki je razgibano in sproščeno.

Ex tempore Piran 2019

S podelitvijo nagrad so v soboto, 7.9.2019 na Tartinijevem trgu v Piranu sklenili 54. mednarodni slikarski Ex-tempore Piran. Razpisanih je bilo 20 nagrad. Najbolj zaželeno, grand prix nagrado je prejela Katja Bednarik Sudec iz Slovenije za sliko z naslovom Pogledi morske deklice. Častno priznanje občinstva je prejel Drago Luka Šumnik.Ex tempore Piran

V minulem tednu je Ex-tempore Piran, tradicionalna prireditev v organizaciji Obalnih galerij Piran, zaobjela dobršen del Slovenije in tudi sosednjo Hrvaško. Nanjo se je prijavilo 231 udeležencev, oddana so bila 203 likovna dela.

RazstavaTudi letos so organizatorji v sodelovanju z različnimi piranskimi ustanovami, društvi in šolami pripravili številne spremljevalne prireditve, ki so obogatile kulturni utrip mesta, od likovnih in fotografskih razstav do ex-temporeja za otroke in umetniških delavnic.

Na včerajšnjem zaključnem dogodku v režiji Igorja Jelena - Iggyja je sodelovala mednarodno znana baletna solistka Tijuana Križman Hudernik, čemur je sledil sprejem piranskega župana Đenia Zadkovića.

Obenem je mednarodna strokovna žirija v sestavi Jasna Šikanja (Hrvaška), Rolan Marino (Italija), Milena Koren Božiček (Slovenija) in tajnica Tatjana Sirk opravila izbor 105 slik za razstavo v razstaviščih v Piranu in Portorožu ter podelila več različnih razpisanih nagrad, med drugim tudi že omenjeni prestižni grand prix.

V Mestni galeriji Piran bo razstava na ogled do 8. decembra, v razstavišču Monfort v Portorožu do 10. novembra. Na razstavo v Monfort sta se uvrstila tudi Željko Vertelj Soline in Benjamin Žnidaršič Morski pejsaž.

Foto: Janez Ovsec in drugi  Youth hostel Ars Viva

Dežela ostrnic v Postojni

SKUPINSKA RAZSTAVA - DEŽELA OSTRNIC V POSTOJNI

V Mali galeriji Zavarovalnice Triglav v Postojni so v četrtek, 5. septembra 2019 ob 16. uri odprli razstavo del, ki so nastala na 6. ex-temporu Dežela ostrnic. Na Babni Karmen BajecPolici ga je junija organiziral Javni zavod Snežnik.

razstavaLikovna dela je predstavila mag. umetnosti Karmen Bajec, ki je ustvarjalce spremljala že na ex-temporu. Spominja se, kako so se ustvarjalci na lep poletni dan razkropili po celotni vasi. Posegli so po različnih tehnikah, skoncentrirali pa so se predvsem na vaško lokev.

Med udeleženci ex-tempora v Loški dolini niso nikoli samo domačini. Med njimi je veliko likovnikov, ki so v Loško dolino prišli kot turisti, očarani pa so se vrnili s čopiči in platni. Na razstavi je v imenu razstavljalcev spregovoril Benjamin Žnidaršič, ki se je zahvalil galeriji za gostoljubje in Občini Loška dolina za podporo.

Youth hostel Ars Viva

Počitniški tabor Zveza Sožitje

Počitniški tabor Zveza Sožitje

V tednu med 13. in 20. julijem je Zveza Sožitje organizirala v Youth hostlu Ars Viva v Podcerkvi Počitniški tabor. Udeleženci so bili iz različnih VDC jev iz cele Slovenije, z zmerno, težjo, težko in likovno ustvarjanjekombinirano motnjo v duševnem razvoju. Z delavnicami so se skupaj z mentorji ukvarjali z različnimi dejavnostmi. Prvi dan so sodelovali na likovnem srečanju na izviru Veliki Obrh in si ogledali staro žago ter glavni izvir Ljubljanice. Nekateri so se navdušili nad naravo, drugi nad novimi tehnologijami (virtualna resničnost, 3d tisk), tretji pa nad preprostim likovnim ustvarjanjem z slikarjema z usti Benjaminom Žnidaršičem in Željkom Vertljem.

Vsak dan so dan začeli s sprehodom po naravi, čez dan pa so druženje obogatili z različnimi delavnicami. Delavnicami gline, fraktalne risbe, slikanjem z usti, izdelavo barvne polivanke, ogledali so si privatno rejo lipicancev “Pri Koščaku”, in še in še ... Sožitje se trudi na taborih spodbujati različne oblike kulturnega udejstvovanja in posledično bogatenja kvalitete življenja. Omogočajo jim predstavitev umetniških izdelkov in predstavitev rezultatov njihovega celoletnega prizadevanja na kulturnem področju. Ob predstavitvi lastnih dosežkov in sposobnosti na organiziranih kulturnih prireditvah jim omogočajo potrjevanje lastne kakovosti njihovega dela in ustvarjanja. Program daje velik poudarek na razbremenitvi staršev z različnimi vsebinami – pogovori s strokovnjaki, neformalnim druženjem in izmenjavo izkušenj med udeleženci. V program je zajeta tudi predstavitev različnih oblik institucionalnega varstva. Zaradi zgoščenega podajanja vsebin se program vseskozi dopolnjuje z različnimi vsebinami sprostitveno-rekreativne narave.

Youth hostel Ars Viva

"Turizem za vse" - Fakulteta za turizem Brežice

Slovenija bo leta 2020 prepoznavna kot destinacija kulturnega turizma za goste, ki prihajajo s primarnim in sekundarnim motivom kulture. Želimo, da Slovenijo obišče več kulturnih turistov, zato jih hočemo nagovoriti z novimi tehnologijami in novimi promocijskimi prijemi. Projekt "Turizem za vse" vključuje v turizem tudi ranljive skupine. Tudi turiste invalide želimo navdihniti, da odkrivajo kulturno bogastvo slovenske dediščine, umetnosti, festivalov ter prireditev, kulinarike in življenjskega sloga prebivalcev.

Fakulteta za turizem BrežiceFakulteta za turizem iz Brežic je pod mentorskim vodstvom profesorice Tanje Lešnik Štuhec in s pomočjo Zavoda Ars Viva pripravila dvodnevno študijsko druženje na temo Strategije razvoja slovenskega turizma. Pripravili so trženje sedem krovnih produktov: Zdravje in dobro počutje, Aktivne počitnice, Doživetja v naravi, Poslovni turizem, Gastronomija, Mesta in kultura ter Nišni produkti.

Študentje Fakultete za turizem iz Brežic so se vsak s svojo nalogo lotili strateškega cilja Kulturnega turizma v Hostlu Ars Viva, ki ga podpirajo štirje operativni cilji: Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot destinacije kulturnega in invalidskega turizma. Dvig števila kulturnih turistov z učinkovitim in inovativnim trženjem ter promocijo Slovenije kot destinacije kulturnega in invalidskega turizma. Dvig privlačnosti obstoječih turističnih produktov in doživetij, ki vključujejo kulturne in invalidske vsebine. Vzpostavitev in nadgradnja partnerskega sodelovanja med turističnim in kulturnim sektorjem z namenom skupnega trženja kulturnega in dostopnega turizma.

V debati s študenti turistike smo prišli do spoznanja, da moramo zgodbe iz življenja ljudi dramaturško nasloniti tudi na največje dosežke na področju novih tehnoloigij v kulturi na območju današnje Slovenije in jo povezati z matriko ključnih sestavin produktov kulturnega turizma v mestih in na podeželju. Aktivni sedanjik med pripovedjo slovenske kulturne zgodovine (v pretekliku) uporabimo namenoma v povezavi z novimi tehnologijami in jih uporabimo kot nov turistični produkt. Kompleksnost zgodovinskih dogodkov za namene promocije in marketinga poenostavimo in povežemo. Študentje so vsa svoja razmišljanja in predloge predstavili v seminarskih nalogah. Seminarske naloge so predstavili na Fakulteti v Brežicah.

Youth hostel Ars Viva