forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

7. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE

20170702 094717Zavod ARS VIVA in Zveza likovnih društev Slovenije sta v sodelovanju z Občino Loška dolina pripravila 20170702 1546127. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije, ki je bil v nedeljo 2. julij 2017 v Youth hostlu ARS VIVA v Podcerkvi in v okolici Starega trga pri Ložu.

Zjutraj smo začeli s pozdravom predsednika ZLDS Branka Železnika in župana občine Loška dolina Janeza Komidarja. Benjamin Žnidaršič pa je predstavil hostel in predstavil lokacije za ustvarjanje.

Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju slikarjev in fotografov in ni pogoj, da morajo biti udeleženci tabora člani društev v sestavi ZLDS. Možnosti ustvarjanja v okolici in v prijetnem okolju hostla ARS VIVA, izvira Veliki Obrh, gradu Snežnik, Cerkniškega jezera 20170702 151949je ponudila raznoliko paleto motivov za ustvarjanje. Udeleženci so se razkropili in začeli ustvarjati. Pri ustvarjanju se je začutilo bogastvo teh ljudi. Lahko jim rečemo likovni samorastniki, a meni so se zdeli 20170702 142241kot ljudje z več akademijami. Izlili so svoja čustva in naredili to, kar znajo. Ustvarjanje na taborih Zveze likovnih društev Slovenije, lahko označimo za simbiozo med prijateljstvom in umetnostjo. Veseli me, ko vidim svoje kolege, ko skupaj slikamo in se pogovarjamo o barvah. Mislim, da je to eden redkih trenutkov, ko se zavemo, da je ustvarjanje res naša sreča. Pripovednosti in izpovednosti, ki jo prepoznamo v različnih stvaritvah ne glede na temo ali tehniko ustvarjanja je ob umetniškem ustvarjanju in raziskovanju prelepe notranjske pokrajine je res velik in poseben dosežek. Pravijo, da z besedo človek človeku predaja svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva. In ko likovno umetnost povežemo z glasbeno in koncertnim nastopom Juana Vasleta, nastanejo nepozabni in izjemni dogodki.

RAZSTAVA V GRADU SNEŽNIK

19388554 10208879075349605 2286989401201825402 oFOTOGRAFIJE

Otvoritev razsatave IV. Ex-tempore Dežela ostrnic je bila v Gradu Snežnik v soboto, 17.6.2017. Recenzijo ustvarjenih del je podala akad. 19144031 10208879081109749 7431950287565236525 oslik. Karmen Bajec, priznanja je podelil direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden, razstavo je odprl župan Občine Loška dolina Janez Komidar.

Za glasbeni pridih stav ob spremljavi kitarista Blaža Albrehta poskrbeli Nina in Tina Starc.

Razstava bo na ogled do 23. julija 2017.

AVTORJI razstavljenih del so: Darko Crnkovič, Dajana Čok, DagMar, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Ida Kocjančič, Marica Kobal, Edith Kopač, Vladimir Korak, Ivo Kvartuč–Ajva, Silvana Lautar, Peter Lazarevič, Lidija Lipanje Gruntar, Ljiljana Lisjak, Božica Mihalič, Olga Milić, Boštjan Močnik, Alojz Murgelj, Janez Ovsec, Zvonka Pacek, Daca Petrič, akad. slikarka Stanislava Sluga Púdobska, Nada Radonjič, Cvetka Šemrov, Ludvik Šraj, Boris Šter, Marta Tekavec, Nada Tomazin Dokl, Eva Ule, Željko Vertelj, Tomo Vojnovič, Zvezdana Zatler, Zora Završnik Črnologar, Benjamin Žnidaršič.

PROJEKT S ŠTUDENTI FAKULTETE

20170616 085756Na podlagi javnega razpisa Javni štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je Zavod ARS VIVA skupaj s Naravoslovnotehniško fakultetoo kandidiral na razpis »Projektno delo z 20170616 085615 negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«. Projekt Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev, akronim ArsViva je pridobljen v financiranje in je v fazi izvajanja.

Prvo srečanje je bilo 15 in 16. julija 2017 ko smo se seznanili vsi sodelujoči in pripravili plan dela in opredelili zadolžitve na projektu.

Nadaljujemo z delom na projektu Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev, ki ga Zavod Ars Viva izvaja z Naravoslovnotehniško fakulteto. V četrtek 29.6. imamo kreativno delavnico digitalne strategije, načrtovanja ciljnih komunikacijskih kanalov, profiliranja ciljnih skupin in določanje vizualnih medijev, preko katerih bomo povečali prepoznavnost dosega dejavnosti Zavoda v lokalnem okolju in širši skupnosti ter stabilnejše vključili prikrajšane skupine v celoto.

SLIKARSKA DELAVNICA V NOVIGRADU

FOTOGRAFIJE - Člani Likovne sekcije Zveze paraplegikov Slovenije so od 7. do 16. junija 2017 v Domu paraplegikov v Pineti pripravili likovno kolonijo. Naši slikarji so 20170612 100320se izpopolnjevali v različnih tehnikah: akril in olje na platno, akvarel, tempera in risba s svinčnikom . Na koloniji – »ISTRSKA OBALA« so nastale upodob20170611 145813itve, značilne za obalno pokrajino, tihožitja in portreti. Z nasveti je slikarjem svoje znanje posredoval slikar in mentor Rasso Causevig, dela pa so bili razstavljena terasi Doma paraplegikov. Mimoidoči so si z zanimanjem ogledovali delo naših umetnikov, najbolj pa so jih navdušili slikarji, ki slikajo z usti in so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Na likovni koloniji so nova dela ustvarjali: Dragica Šušanj, Anka Vesel, Klavdij Leban, Lučka Kocjančič, Miran Jernejšek, Boris in Ana Šter, Damjan Rogelj, Ljudmila Turk in Metod Zakotnik. Občasno pa so kolonijo obiskovali tudi: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Tina Pavlovič, Tina Šerko ter Veronika in Anja Starič.  Za dobro počutje naših umetnikov so poskrbele: Ivanka, Jelka, Jana.
Kolonijo je s sofinanciranjem JSKD organizirala Zveza paraplegikov Slovenije.

EX TEMPORE LOŠKA DOLINA

18738984 10208697987102512 1968055490283763678 o

FOTOGRAFIJE

Slikarsko-kiparski ex-tempore DEŽELA OSTRNIC, ki ga je že četrto leto zapored organiziral Javni zavod Snežnik, je potekal v mestu Lož v Loški dolini, v soboto, 27. maja 2017. Tokratnega je organiziral v sodelovanju s slikarko Dagmar Mlakar in akad. slik. Karmen Bajec, mag. um., ki bo podala recenzijo. Zbirno mesto je bilo v Ložu. Žigosanje podlag je bilo pred gostinskim lokalom ‘Edina v mestu’.

32 sodelujočih umetnikov je za svoja dela navdih iskalo v motivih Loža. Med domačini, ki so 18738624 10208698032063636 6386859239142396056 oobiskovalce sprejeli z odprtimi rokami, je zadišalo po oljih, akrilnih barvah in piškotih. Vsak udeleženec je lahko žigosal tri podlage, oddal pa eno ustvarjeno delo. Zaključek in oddaja likovnih del je bilo ob 17. uri. Izmed slikarjiev Zavoda ARS VIVA so sodelovali: Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj in Boštjan Močnik.

Nekaj o Ložu:

Naselje pod hribom, na katerem so ostanki Loškega gradu, priča o burni zgodovini tega prostora, ki je hkrati tudi prostor pestre kulturne dediščine. V letu, ko obeležujemo 150-obletnico rojstva velikega kulturnega delavca, Frana Milčinskega, nam postaja vse bolj jasno, kako velik je pomen umetnikov, ki ohranjajo nek prostor, z vso pripadajočo dediščino, živ; obenem pa dediščino nekega prostora vsakič znova poustvarjajo.

Foto Mario Žnidaršič