forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

39. SAMOSTOJNA RAZSTAVA BENJAMINA ŽNIDARŠIČ

20180516 191141FOTOGRAFIIJE - Benjamin Žnidaršič je v Karlovcu 16. maja 2018 odprl svojo 39. samostojno razstavo. V kratkem kulturnem programu je pozdravil 20180516 190211prisotne predstavnik Karlovačke županije, za socialne zadeve Mišo Pakši. O avtorju je spregovorila predsednica likovnega društva iz Zagreba Modro nebo Tanja Horvat, ki je povzela nekaj besed likovne kritike umetnostne zgodovinarke Polone Škodič. Razstavljalca so presenetili predstavniki hrvaške zveze paraplegikov in tetraplegikov, ki so s svojo prisotnostjo dali pečat otvoritvi. Benjamin Žnidaršič je prebral nekaj pesmi v slovenščini, saj so bili na otvoritvi prisotni tudi predstavniki Slovenskega društva v Karlovcu in se zahvalil gostiteljem.

Pričujoča razstava nam prikazuje izbor del, starejših slogovno bolj v duhu poetičnega realizma in impresionistične manire ter najnovejših, kjer dominira izrazna in simbolna moč barv. Tu in tam se poslužuje odločnejšega vnašanja ostrejše ali trše ploskovne odslikave, kar se še bolj odraža v delih iz zadnjega obdobja, tudi v razgibanih cvetnih tihožitjih. Žnidaršičevo pripoved je, gotovo 20180516 153654pomenljivo zaznamovalo slikovito notranjsko okolje, z razgibano pokrajino ter bogato naravno in kulturno dediščino. Rodna Loška 20180516 154010dolina, na katero je navezan na prav poseben način, odzvanja na platnih kot odslikava preteklosti in sedanjosti. Trajni likovni zapisi o večnosti življenjskega kroga, o naravi in njenih odsevanjih, o poteh in upanju, o domači zemlji in njenih ljudeh, o spoznanjih in človeku, ki verjame v jutrišnji dan.

Razstava bo v Karlovcu na ogled do 7. junija 2018 nato pa se seli še v Zagreb.

Galerija ULAK se nahaja v neposredni bližini mestnega gledališča Zorin dom. V galeriji deluje Udruga likovnih autora Karlovac, ki je ustanovljena leta 1973. Društvo deluje kot organizator likovnih delavnic, tečajev in predavanj. Društvo ULAK šteje 67 članov od katerih je 60% mlajših od 30 let, predsednik je Mišo Pakši.

ZLATA PALETA - SODOBNO SLIKARSTVO 2018

FOTOGRAFIJE - Otvoritev razstave je bilo v soboto, 26.maja 2018 ob 18. uri v Delavskem domu v Trbovljah. V imenu Društva revirskih likovnikov je spregovoril predsednik Jure Crnkovič, v imenu strokovne komisije je spregovoril mag. Zoran Poznič, 32293681 1760792693986572 8824428549252317184 npredsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila, priznanja, zahvale in certifikate.

Komisija je takole ocenila razstavljena dela: "Tako širok pojem, kot je sodobno slikarstvo, seveda predstavlja zelo težko in odgovomo nalogo pred katerokoli strokovno komisijo. Število prejetih del, različnih tehnik in smeri v sodobnern slikarstvu, kaže na to, da slovenska slikarska ljubiteljska srenja z velikimi koraki stopa v tista zgodovinska obdobja, ki so prinesla vrhunce v razumevanju vizualne kulture nasploh. nasploh. Zajeti so vsi -izmi 20. stoletja, od poizkusov dadaizrna, nadrealizma, futurizma, lahko bi rekli celo socrealizma, kar je zelo pohvalno. Pa vendar, strokovna kornisija ugotavlja, da kar precejten prispelih del svojo vsebino črpa iz mimetike. In to ne samo naslanjanja na že znana dela, ampak voasih na čisto preslikovanje, prerisovanje. To ni sprejemljivo. Ljubiteljski likovni ustvarjalec naj bi na začetku 21. stoletja vendarle, z vsemi informacijami, ki so mu na voljo, iznedril svoj izraz, svojo poetiko in predvsem črpal in svojega domišljijskega sveta. Vse našteto seveda nekateri izmed vas to zelo dobro obvladate. Nagrajena dela, pravzaprav vsa razstavljena dela, so nekako presek vsega tega, kar naj bi bila slovenska ljubiteljska srenja sposobna osmisliti in izvesti. In moramo reči, da je končni rezultat vseeno zadovoljiv, torej dober. Študij se vendarle izplača. Miselno-kreativni proces je nujen."

Na razstavo so se iz Zavoda Ars Viva uvrstili na razstavo: Albina Kragelj z dvemi deli, Pogled skozi okno in Pred izpljutjem, Rasso Causevig z delom Regata in Željko Vertelj z delom Pristanišče. Sodelovala sta še Benjamin Žnidaršič in Andrej Levstik.

EX TEMPORE LOGATEC

20180512 190947FOTOGRAFIJE - V Stekleni galeriji so v soboto 12. maja 2018 odprli razstavo likovnih del, ki jih je 54 umetnikov ustvarjalo na letošnjem 14. Ex temporu Logatec 2018. Ustvarjalcem najboljših del so podelili priznanja Društva likovnikov Logatec; najvišje, kipec DSC 1220zlate muze je župan Berto Menard izročil Vesni Arko za likovno delo Skodelica kave, za glasbeno kuliso pa je tokrat poskrbel MePZ Objem pod vodstvom Marjana Grdadolnika. Razstava je na ogled do 31. maja.

Čeprav je predsednik Društva likovnikov Logatec Janez Ovsec uvodoma dejal, da kdor sodeluje, že zmaga, je imela komisija pod vodstvom likovne kritičarke Anamarije Stibilj Šajn izjemno težko delo med 54 pravočasno prijavljenimi deli izbrati tisto, ki izstopa. Še zlasti zato, ker kakovost prijavljenih del po besedah Stibilj Šajnove iz leta v leto raste.

Letos so organizatorji, Društvo likovnikov Logatec, razpisali tri tematska področja, in sicer Gozd, Lepote Notranjske in Ivan Cankar.  Zlasti tistim, ki so se odzvali na zadnjo temo, ki pritiče praznovanju stoletnice smrti velikega pisatelja, pesnika, dramatika in politika, je Ovsec izrekel posebno priznanje. Sicer se je največ prijavljenih lotilo tematike gozda, nekaj manj pa lepot Notranjske. V tej kategoriji sta prednjačila Cerkniško jezero in Planinsko polje.

DSC 1268 1»Veseli smo, da glas o našem ex temporu sega tudi izven meja logaške občine,« je dejala predsednica komisije in dodala, da je skupina prijavljenih zelo heterogena, tako oblikovno in tehnično kot tudi narodnostno.

Komisija, ki sta jo poleg Anamarije Stibilj Šajn sestavljala še mag. Milena Usenik in Andrej Grom, je delo zaključila tik pred odprtjem Ex tempora Logatec. Podelili so vrsto priznanj, le v kategoriji Lepote Notranjske ni nobena od prijavljenih slik zadostila merilom. Za najboljšo sliko pa je komisija zbrala Skodelico kave Vesne Arko. Avtorica je v tehniki olje na platno ustvarila izjemno sliko skodelice kave, ki jo objemajo roke.

Logaški ex tempore postaja v Sloveniji vse bolj prepoznaven, letos so nanj prišli umetniki iz osrednje Slovenije in Primorske, med njimi je bilo veliko Notranjcev. Med dobitniki priznanj sta bila tudi akvarelistka Marija Strnad in Jurij Kravcov. Na ex temporu pa so sodelovali trije člani Zavoda Ars Viva, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič in Boštjan Močnik.

USTVARJALNO SREČANJE V DEOS CERKNICA

kolo

Slikanje z usti - Benjamin ŽnidaršičV Centru starejših v Cerknici je 4. maja 2018 potekal kulturno in socialno raznoliko ustvarjalni dan. Poimenovali so ga - “Srečna zadovoljna in uspešna družba, sodelovali pa: stanovalci centra, varovanci VDC Postojna Enota dnevnega varstva Cerknica in slikarji Zavoda ARS VIVA in Zveze paraplegikov Slovenije. V delavnice ustvarjalnega dneva so vključili staro in mlado in tako so imeli ob predstavitvi  v “kulturnici” kaj pokazati in tudi pokusiti.Občudovalka ... Nekateri so slikali in risali na papir, drugi so slikali z usti, najbolj pa je bilo zanimivo ustvarjanje barvne polivanke, kjer so sodelovali vsi, bodisi s polivanjem, brizganjem barv ali pa nagibanjem velikega platna. Dve narejeni polivanki bosta krasili DEOS Center starejših Cerknica. Udeleženci srečanja pa so v posebni priložnosti lahko preizkusili šest ležečih ročnih koles, ki jih je Zavod Ars Viva dobil na razpisu “Skupaj zmoremo več.” Marsikdo se je odločil, da izkoristi to edinstveno priložnost. Vsi so ustvarjali Najstarejša med njimi gospa Vida ima 87 let, nekateri gojenci VDC Cerknica pa se kar niso mogli ločiti od koles. Z ležečim kolesom se je zapeljala tudi direktorica doma Biserka Nelec in tetraplegik Željko Vertelj. Ležeča kolesa so primerna za vsakogar, še posebej pa za tiste, ki so prenehali s klasičnim kolesarjenjem zaradi bolečin in poškodb, saj manj obremenjujejo ramena, zapestja, vrat, hrbet  …Ročno kolo je preizkusil tudi tetraplegik Željko Vertelj Na tržišču so tudi kolesa, ki jih lahko poganjamo  s kombinacijo rok in nog. Dodatna prednost je, da kolesarji lahko še bolj uživajo v razgledu pokrajine, ležeča kolesa pa so zaradi nižjega zračnega upora (približno za tretjino) na ravnini običajno tudi hitrejša, kar vpliva na manjšo utrujenost pri daljših vožnjah. Zato so primerna tudi za daljša potovanja.

KLASIČNO SLIKARSTVO - ZLATA PALETA 2018

FOTOGRAFIJE - Otvoritev Tematske razstave Klasično slikarstvo za Zlato paleto Zveze likovnih društev Slovenije je bila 25. aprila 2018 v Velenjskem gradu v organizaciji Društva šaleških likovnikov. Pred razstavo je bilo brezplačno predavanje akademskega slikarja z naslovom Kompozicija, perspektiva, tonsko in koloristično slikarstvo.

IMG 2484V kulturnem programu so spregovorili: predsednik društva Salih Biščić, direktorica muzeja Mojca Ževart, predsednica ZLDS IMG 2499Klavdija Siitar in predsednik strokovne komisije mag. Zoran Poznič. Razstavo je odprl župan mestne občine Velenje Bojan Kontič. Rudarski oktet Velenje je popestril dogodek s pesmijo. Na razstavo so iz Zavoda Ars Viva uvrščeni: Frane Šajn, certifikat za delo Tihožitje ob kozarčku, Rasso Causevig Ladje v neurju in Željko Vertelj z delom Jadrnice ob Blatnem jezeru. V izboru je iz Zavoda Ars Viva sodeloval še Benjamin Žnidaršič.

Strokovna komisija je zapisala: »Klasično slikarstvo je vsekakor najzahtevnejša obrtna disciplina znotraj polja vizualnih praks. Za uspešen končni rezultat je nujno potrebna poglobljena analiza, poznavanje osnov likovne teorije, obvladovanje prostorskih ključev, razumevanje linearne perspektive, barvne teorije, ter predvsem veliko prakse. Prispela dela na natečaj za Zlato paleto, so v splošnem nekako zadovoljila stroge kriterije strokovne žirije. Žirija je lahko takšna stroga merila vzpostavila tudi zaradi kar visoke ravni skoraj vseh prispelih del, tako da se je žirija res lahko posvetila formalnemu in formalističnemu odnosu, se pravi analizi prispelih del. Seveda smo morali upoštevati tudi prostorske omejitve. Vsi ti elementi skupaj pred nas postavljajo skoraj 50 del, ki so v svojih IMG 2512IMG 2511vrhovih popolnoma enakovredna kateremukoli delu akademsko izobraženega umetnika, kar je zelo pohvalno. Slike niso samo obrtno osmišljene, torej tehnično perfektne, ampak nekatere med njimi nosijo tudi globlje sporočilo, atmosfero ter čustven naboj, kar je za pot, po kateri vsi hodimo in cilj h kateremu vsi temeljimo, nujen. Predstava, ki je pred nami, je lahko celotnemu projektu Zlate palete v ponos in vodilo za vnaprej.

Oprema del je na zadovoljivi ravni in kaže na velik napredek pri razumevanju celotne vizualne podobe likovnega dela. Opažen je rudi velik napredek pri razumevanju in upoštevanju zgoraj navedenih postulatov, ki nekako že 500 let narekujejo in vodijo vse tisto, kar nastaja znotraj polja, ki mu rečemo sodobno klasično slikarstvo. žirija z zadovoljstvom ugotavlja, da se na slovenskem za to žlahtno tradicijo, nadgrajeno z novimi temami in vsebinami, ni bati. Torej le s polno paro naprej, k platnu, barvam in čopiču.«