forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

LIKOVNA DELAVNICA TOLMIN

Društvo paraplegikov severne Primorske je 29. aprila 2007 v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije organiziralo mesečno likovno delavnico v Gaberjah pri Tolminu. Na delavnici so sodelovali tudi slikarji našega društva: Dragica Sušanj, Jože Tomažič in Benjamin Žnidaršič. thumb_tolmin2007.jpgV prekrasnem vremenu in delovnem vzdušju smo se ob reki Soči ponovno srečali invalidni slikarji in izmenjali slikarske izkušnje. Pod mentorstvom Rajka Čauševiča so nekateri izkoristili še zadnji trenutek in ustvarjali za Zlato paleto na temo, drevo, sakralni objekti in žival.

ZLATA PALETA 2007 - GRAFIKA

Benjamin Žnidaršič je bil s svojim delom Skopčevka na izboru za Zlato paleto na področju grafike izbran v ožji krog 40 del, ki so bile izbrane za razstavo in je bil tudi pohvaljen. Razstava je bila v Inštitutu RS za rehabilitacijo.

PLAKETA OBČINE POSTOJNA BENJAMINU ŽNIDARŠIČU

Ob občinskem prazniku Občine Postojna je slikar, pesnik in pisatelj Benjamin Žnidaršič prejel plaketo občine.
Občina Postojna svoj praznik praznuje 23. aprila v spomin na uničenje skladišča sovražnega bencina v Postojnski jami. Osrednjo prireditev so ob bogatem kulturnem programu pripravili v Kulturnem domu v Postojni kjer je župan postojnske občine Jernej Verbič zaslužnim občanom podelil tri visoka priznanja in tri plakete Občine Postojne.
Naš nagrajenec, član DP Istre in Krasa, je plaketo prejel za doprinos na kulturnem področju, saj je izjemno velik ustvarjalec in dejaven tako v matičnem društvu Istre in Krasa kot pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Kulturna dejavnost pri naši Zvezi in pokrajinskih društvih je izredno razvejana,večino zaslug pa lahko pripišemo prav Benjaminu Žnidaršiču. Njegova prizadevanja pa so še posebej bogate sadove obrodila na likovnem področju, saj se na likovnih delavnicah izpopolnjuje več kot dvajset slikarjev, rezbarjev in kiparjev. Med njimi tudi osem najtežje gibalno oviranih tetraplegikov, ki so člani ali štipendisti mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Benjamin organizira slikarske delavnice oziroma predstavlja nekoliko drugačno slikanje tudi po osnovnih šolah po Sloveniji in zamejstvu. In tako se že najmlajši ćlani naše družbe na neposreden in prijeten način seznanjajo z invalidnostjo in življenjem invalidov.
Plaketa je torej prišla v roke pravemu človeku, ki ga pa bo obvezovala, da bo tudi v prihodnje nadaljeval s svojim poslanstvom.