forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

V. MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV – ČLANOV VDMFK

FOTOGRAFIJE

USTVARJALNOST VREDNA VSEGA OB?UDOVANJA
Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma bo en mesec prizoriš?e velike ustvarjalnosti mednarodnih likovnih umetnikov, ki svoje umetnine zaradi težke gibalne oviranosti, ustvarjajo na nekoliko nenavaden na?in. To so slikarke in slikarji, ki so v?lanjeni v mednarodno združenje slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti thumb_cdmdn-ra2-2008.jpgali nogami. Združenje sestavlja 48 ?lanic iz vsega sveta, Slovenija pa se je združenju priklju?ila kot 41. ?lanica.
Na tej naši najve?ji slikarski prireditvi sodeluje 51 umetnikov iz vsega sveta, med njimi tudi 10 likovnikov iz Slovenije. Tud tokratno razstavo (kot mnoge druge) je pripravila slovenska založba UNSU, ki na slovenskem prostoru skrbi za publiciteto, reprodukcijo in distribucijo tiska naših slikarjev. Razstavo, na kateri je 119 del slikark in slikarjev iz vsega sveta, je odprl pokrovitelj Zoran Jankovi? – župan Mestne ob?ine Ljubljana. V pozdravnem nagovoru in ?estitkah slikarjem je še dodal: »?e gledamo vaša dela mi, ki nimamo slikarskega talenta, je to eno
stavno, toda vi slikate s srcem, z dušo. In to je tisto kar imate v sebi, da popla?ate trud, ki ga imate z druga?nim na?inom slikanja. Današnja razstava ponovno dokazuje, da je Ljubljana v vrhu evropske kulture in da se nahajamo v najlepšem mestu. No, k temu s to prelepo razstavo prispevate tudi vi.«

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

FRANCI HORVAT, tekmovalec ekstremne kolesarske dirke DOS EXTREME 2008, je skupaj s svojo ekipo FRANCI HORVAT TEAM in KŠD MUŠKETIRJI, 4. oktobra 2008, opravil 12 urno neprekinjeno krožno kolesarjenje v okolici Postojne. Dolžina kroga je bila 18,5 km, sama pot pa bo potekala po trasi - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA) - Hraš?e - Dilce - Landol - Erazem - Zagon - Velik Otok - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA).Trasa je v celoti asfaltirana.

 

Startal je v dežju ob 08:00 izpred stavbe TRGO ABC v Postojni in kon?al v vedrem sicer mrzlem ve?eru na istem mestu ?il in zdrav ob 20.00. Na koncu smo ga pri?akali ?lani društva s predsednikom Gecijem na ?elu. Podarili smo mu knjigo Benjamina Žnidarši?a Govorica življenja in grafiko Dragice ?adež. thumb_horvat-f.jpg

Promocija ultra kolesarjenja je tudi uspela, saj se je Franciju pridrtužilo 18 kolesarjev. Koliko sredstev se je zbralo v korist Društva se bo vedelo v prihodnjih dneh, sicer pa je pomembna gesta špornika in prijetnega ?loveka Francija Horvata z vsemi njegovimi prijatelji. Hvala vsem!

http://www.francihorvat.eu/

http://www.francihorvat.eu/12%20ur%202008.htm - Ve? o kolesarjenju

FOTO ALBUM

SLIKARSKA RAZSTAVA BENJAMINA ŽNIDARŠIČA IN JANIJA BEVCA NA ROJSTNIH JESENICAH

FOTOGRAFIJE
GALERIJA SLIK

thumb_26092008310.jpgV salonu DOLIK na Jesenicah je bila 26. septembra odprta likovna razstava v letošnjem letu umrlega našega slikarja Janija thumb_img_6079.jpgBevca. S tem se mu je izpolnila želja, da bi razstavljal v kraju, kjer se je rodil in preživljal mladost. Žal, so mu željo šele po smrti izpolnili svojci, prijatelja slikar Benjamin Žnidarši? in študent umetnostne zgodovine Jaka Racman ter razstavni salon DOLIK. Na razstavi se je s svojimi deli pridružil še Benjamin Žnidarši?.

Slikarska pot Janija Bevca, ki je svoja dela ustvarjal s ?opi?em v ustih, se je kon?ala na dan letošnjega kulturnega praznika. Bil je zelo uspešen slikar in tudi štipendist mednarodnega združenja slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. Njegova slikarska pot ni bila dolga, tudi število del, ki so na njej nastala, ni veliko. So pa mnoga med njimi odmevna in za seboj zapuš?ajo globoko sled.

Njegovo ustvarjalno pot in likovna dela ter dela Benjamina Žnidarši?a je orisal in predstavil študent 4. letnika umetnostne zgodovine in že dokaj dober poznavalec Jaka Racman. Na trenutke je bila otvoritev razstave kar ganljiva, ko sta Jože Varl, ki je program povezoval in Jaka Racman obudila spomin na našega ustvarjalnega in prezgodaj umrlega umetnika. Jani je namre? imel še veliko na?rtov in idej, ki pa se žal, nikoli ne bodo uresni?ili.

Odprtje razstave je s krajšim koncertom popestril ženski pevski zbor Milka Škoberneta pod vodstvom zborovodje prof. Marka Muleja.

Številni gostje, Janijevi svojci, prijatelji in drugi ljubitelji likovnih del pa sov spomin na razstavo dobili li?no zgibanko, v kateri je predstavljena Bev?eva ustvarjalna slikarska pot in nekatera dela. Slika na naslovnici zgibanke je delo našega slikarja Branka Rupnika.
Razstava bo odprta do 22. oktobra 2008

 

LIKOVNA DELAVNICA ANKARAN 2008

?LANEK SLOVENSKO MORJE

FOTOGRAFIJE

thumb_ankaran2008-4.jpgDruštvo paraplegikov Istre in Krasa (DPIK) je 25. septembra 2008 v sodelovanju z Mestno thumb_ankaran2008.jpgob?ino Koper, hotelskim podjetjem Adria Ankaran in Javnim skladom RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost, organizirati že ?etrto likovno delavnico za invalidne in neinvalidne umetnike na obmo?ju obale. Delavnice, ki jo je vodil likovni pedagog Rajko ?auševi? se je preko 30 slikarjev in sicer iz petih invalidskih in štirih ne invalidskih organizacij.

Pri slikanju smo dali poseben poudarek razvoju domišljije in thumb_ankaran2008-1.jpgizmenjavi izkušenj med slikarji. Slikali smo na temo morje. Težili smo k temu, da so udeleženci pod mentorskim vodstvom likovne naloge rešili na ?imbolj ustvarjalen, samosvoj na?in. Druga bistvena stvar delavnice pa je bilo povezovanje invalidnih in neinvalidnih slikarjev pri likovnem ustvarjanju, ki nikakor ne more razdvajati dveh v bistu thumb_ankaran2008-5.jpgrazli?nih na?inov življenja. Vsi smo med seboj povezani še posebno pri delu in razvijanje estetskega ?uta, pridobivanje zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah, razvijanje odnosa do kulturne dediš?ine, hkrati pa si skupaj oblikujemo odnos do slikarstva. V Campu Adia Ankaran se vsi izredno dobro po?utimo. Kamp v Ankaranu je idealen kraj za ustvarjanje, posebno v tem ?asu, ko je ob morju še veliko sonca. Poleg tega je ankaranska Adria na vsakem koraku prilagojena osebam z vsemi oblikami invalidnosti. Vodstvo hotela, z direktorjem Igorjem Lebarjem na ?elu, nas spodbuja k pripravi podobnih prireditev in je slikarje tudi prišel v dopoldanskem ?asu tudi pozdravit.

Na tokratnem sre?anju smo zabeležili slikarje ki rišejo z usti, nogami in neinvalidne slikarje. Slikarji so ob morju pripravili še zanimivo slikarsko razstavo iz svojega širokega slikarskega opusa. Slikarsko delavnico je s kamerro spremljal Elio Velan - urednik italijanskega programa na TV Kpoper - Capodistria, ki bo v naslednjih dneh tudi pripravil oddajo o tem dogodku.

KULTURNI DNEVI PACUG 2008

FOTOGRAFIJE - PONEDELJEK

FOTOGRAFIJE - TOREK

FOTOGRAFIJE - SREDA

FOTOGRAFIJE - ?ETRTEK

 

 

DOM PARAPLEGIKOV V PACUGU – PRIZORIŠ?E BOGATE KULTURNO UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI – 1. do 6. 9. 2008

Na vsakodnevnih likovnih delavnicah, ki sta jo vodila mentorja Raso Causevig in Jože Potokar – Cvr?o, se je v razli?nih tehnikah izpopolnjevalo 28 slikarjev iz slikarske sekcije pri ZPS in drugih društev. Med njimi je bilo tudi 5 teraplegikov, ?lanov mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami in drugih slikarskih društev.
Po kon?anih delavnicah štiri ve?ere obogatili z izbranimi kulturno zabavnimi dogodki. Vodja projekta je bil Benjamin Žnidarši?.
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 YOOtheme
Powered by Joomla