forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

SAMOSTOJNA RAZSTAVA BENJAMIN ŽNIDARŠIČ

FOTOGRAFIJE

26. januarja je v Bolnišnici za pljučne bolezni na Golniku 14. samostojno razstavo pripravil Benjamin Žnidaršič, ki bo s 1. marcem postal pridružen član mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.

Razstava v glavnem hodniku bolnišnice bo na voljo za ogled od 26. januarja do 20. februarja. Za ogled je na voljo 21 likovnih del.

VELIKA SKUPINSKA RAZSTAVA V VOJAŠNICI FRANCA ROZMANA - STANETA

Vojašnica Franc Rozman Stane in Zveza paraplegikov Slovenije sta 16. decembra v prostorih vojašnice v Ljubljani odprli veliko skupinsko razstavo slikark in slikarjev združenih v Sekciji slikarjev pri ZPS. thumb_razst-voj-1.jpg
V prenovljeni in predprazni?no okrašeni jedilnici vojašnice je slavnostni govornik - poveljnik brigadir mag. Bojan Pograjc ob odprtju in pozdravu med drugim poudaril: »Danes sem kot poveljnik ponosen, da lahko pri nas gostimo vašo razstavo. Hvala za vaš trud in poteze na teh ?udovitih slikah in hvala, ker ste nam polepšali konec leta in vstop v novo leto.«
Organizacijo slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, njeno delo, predvsem pa bogato kulturno dejavnost, je številnim ljubiteljem likovne umetnosti, predstavnikom vojašnice in gostom, predstavil pesnik, pisatelj in slikar Benjamin Žnidarši? – ?lan DP Istre in Krasa.

VEČER POEZIJE IN LIKOVNA RAZSTAVA

thumb_jancar-70.jpg

23. oktobra je imela pesnica Ljubica Jan?ar iz DP Gorenjske v avli Dvorane 1. slovenske vlade v Ajdovš?ini, ve?er svoje poezije. Literarni ve?er so ob 70 letnici Ljubice Jan?ar pripravili (ve?ino njenih pesmi in proze so tudi prebrali) ?lani kulturno-umetniške skupine Norma 7 iz Brij. Za zvo?no kuliso sta poskrbela glasbenika s harmoniko in violino, prostor pa sta polepšala slikarja Benjamin Žnidarši? in Rasso Causevig s svojimi zadnjimi deli. Nekaj slik so prispevali še udeleženci primorske likovne kolonije. Na prireditvi, ki je bila obenem tudi otvoritev razstave se je zbralo okrog 70 ljubiteljev umetnosti. Razstava bo odprta en mesec

OKROGLA MIZA IN SLIKANJE NA OŠ V POSTOJNI

FOTOGRAFIJE

thumb_po2008-1.jpgNa pobudo Društva paraplegikov Istre in Krasa in thumb_po2008-3.jpgOsnovne šole Miroslava Vilharja smo se 21. oktobra pridružili osnovnošolcem v popoldanskem bivanju slikarji Društva paraplegikov Istre in Krasa. S skupinskem likovnem ustvarjanju smo ustvarili 4 likovna dela, ki bodo podarjena v dobrodelne namene. Vsak od otrok pa je ustvaril tudi svojo sliko, ki jo je naredil z usti, kar je bilo zanje veliko doživetje.

Na okrogli mizi smo se v popoldanskih urah zbrali predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na obmo?ju Ob?ine Postojna, predstavnica Centra za socialno delo Karmen Zavec, predstavnica Ob?ine Postojna zadolžena za družbene dejavnosti Aneta Smagaj Nared in ?lanica ob?inskega sveta Tea Konrad. Pri okrogli mizi so sodelovali predstavniki društva Mušketir in Franci Horvat, ki je pred okroglo mizo podaril ?ek za 400 EUR Društvu paraplegikov Istre in Krasa. Prispevek so zbrali na dobrodelnem kolesarjenju okrog Postojne.

thumb_po2008-2.jpgPo uvodnem nagovoru gostiteljice ravnateljice šole Pie thumb_po2008.jpgde Paulis Debevc se je pod vodstvom Benjamina Žnidarši?a razvila debata. Na pogovoru smo se pogovarjali o: zmožnost ali nezmožnost invalidov za vklju?evanje v vsakdanje življenje, ali je invalid vreden obravnave kot oseba vredna usmiljenja ali spoštovanja, osveš?anje o pravicah, potrebah in možnostih invalidov, dostopnost, ki poudarja pomen dostopa do fizi?nega okolja ter informacij in možnosti komuniciranja, pomo?i novim invalidom in vklju?evanje v invalidske organizacije, o volonterjih in pripravljenost ljudi za pomo? invalidom in financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij. Namen okrogle mize je bil poiskati odgovore na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnosti invalidov ter povezovanju invalidskih organizacij v boju za svoje pravice. Pobud je bila, da se pod okriljem Centra za socialno delo sre?ujemo ve?krat letno in da se skupaj podamo v akcijo za dodelitev priznanja Postojna invalidom prijazno mesto in da se mlade spodbudi k volonterskemu delu.

ŠAHOVSKI TURNIR V SPOMIN NA VIKTORJA BREZOVNIKA

FOTOGRAFIJE
EKIPNA ZMAGA NAŠEMU DRUŠTVU

thumb_sah-brezovnk2.jpgDruštvo paraplegikov Istre in Krasa je v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in ob?ino Diva?a 16. oktobra 2008 pripravilo meddruštveni šahovski turnir. Šahistke in šahisti so se v po?astitev spomina na velikega ljubitelja šaha Viktorja Brezovnika iz DPIK pomerili v posami?ni in ekipni konkurenci. Turnir je potekal v Gostilni pri jami v Matavunu pri Škocjanskih jamah.
Igralci so se v dopoldanskem ?asu pomerili za naslov najboljšega šahista turnirja v posami?ni konkurenci. Naslov in zlato kolajno je s 6.5 to?k osvojil Franc Pinter – DP severne Štajerske, drugi je bil Benjamin Žnidarši? (6 to?k), tretji pa Vojko Gašperut (5 to?k), oba iz DP Istre in Krasa. Odigrali so sedem kol po švicarskem sistemu. Paraplegiki so imeli na voljo 10 minut, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa 12.
V ekipni konkurenci, ki je na ?rno belih poljih potekalo v popoldanskem ?asu po Bergerju, je tekmovalo pet ekip – dve iz DPIK in po ena iz DPNM, DPLJ in DPSŠ. thumb_sah-brezovnik12008.jpgNajbolj uspešna je bila prva ekipa iz DP Istre in Krasa, drugo mesto je osvojila ekipa iz DP severne Štajerske, tretje ekipa iz DP ljubljanske pokrajine, ?etrto ekipa DP Dolenjske Bele krajine in Posavja, peto pa druga ekipa gostiteljev. Za nemoten in pravilen potek tekmovanja je skrbel sodnik Andrej Žnidar?i?.Kolajne in pokale je ob odsotnosti predsednika društva podelil referent pri DP Istre in krasa Boško Boži?.


Celotne rezultate in druge informacije lahko dobite na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenija – REZULTATI - www.sah-zveza.si in Šahovskega društva Piran – www.drustvo-sahpiran.si