forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

KULTURNI DNEVI PACUG 2008

FOTOGRAFIJE - PONEDELJEK

FOTOGRAFIJE - TOREK

FOTOGRAFIJE - SREDA

FOTOGRAFIJE - ?ETRTEK

 

 

DOM PARAPLEGIKOV V PACUGU – PRIZORIŠ?E BOGATE KULTURNO UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI – 1. do 6. 9. 2008

Na vsakodnevnih likovnih delavnicah, ki sta jo vodila mentorja Raso Causevig in Jože Potokar – Cvr?o, se je v razli?nih tehnikah izpopolnjevalo 28 slikarjev iz slikarske sekcije pri ZPS in drugih društev. Med njimi je bilo tudi 5 teraplegikov, ?lanov mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami in drugih slikarskih društev.
Po kon?anih delavnicah štiri ve?ere obogatili z izbranimi kulturno zabavnimi dogodki. Vodja projekta je bil Benjamin Žnidarši?.

ABSTRAKCIJA - ZLATA PALETA

Na izboru za Zlato paleto - smer abstrakcija, ki je bil v Kamniku so sodelovali trije avtorji likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. In vsi trije so bili za razstavo tudi izbrani. Na razstavi (otvoritev je bila konec meseca junija v Galeriji Veronika), razstavljamo: Ljudmila Turk, Benjamin Žnidarši? in Boris Šter. Strokovna komisija je izmed 150 prispelih del izbrala tudi tri naše slike. Razstava bo odprta en mesec.

NA IRS ZA REHABILITACIJO INVALIDOV

FOTOGRAFIJE

Na Inštitutu RS za rehabilitacijo so se zbrali predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije in si ogledali »Dom IRIS«. Ob tej priliki je Zveza paraplegikov Slovenije podarila sliko Benjamina Žnidarši?a z namenom, da bo krasila predstavitveno bivalno okolje in dajala spodbudo novim invalidom. V Domu IRIS so ustvarjeni pogoji, ki invalidnim in starejšim osebam omogo?ajo najvišjo stopnjo funkcionalne samostojnosti in neodvisnost bivanja. Prilagojena oprema, pripomo?ki in številni sodobni elektronski sistemi omogo?ajo upravljanje bivalnega okolja na razli?ne na?ine. Opremljen je z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo, ki je prilagojena razli?nim stopnjam invalidnosti. Taka oprema omogo?a komuniciranje z zunanjim svetom, delo, študij, oskrbo na daljavo, spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, razvedrilo in zabavo. Namen: - Omogo?iti ogled in preizkus razli?nih pripomo?kov in tehnologij za samostojno življenje v doma?em okolju. - Slovenski javnosti omogo?iti ogled sodobnih rešitev in storitev. - Omogo?iti proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev za invalidne in starejše osebe, da prikažejo, preizkušajo, izpopolnjujejo in združujejo svoje rešitve. - Izvajati sodobne metode rehabilitacije z namenom vklju?evanja invalidov v informacijsko družbo. - Omogo?iti izvajanje aktivnosti za promocijo in uveljavljanje politike e-dostopnosti in e-vklju?enosti v Sloveniji. Ob koncu so se v poslovni stavbi sre?ali predstavniki ZPS z direktorjem mag. Robertom Cugljem in si izmenjali izkušnje na podro?ju ordopedskih pripomo?kov. Dogovorili so se za ?imboljše sodelovanje med stroko in našo invalidsko organizacijo pri zagotavljanju ustreznih pripomo?kov za ?imboljše življenje naših ?lanov.

ZLATA PALETA REALIZEM SLIKARSTVO

Zveza likovnih društev Slovenije in Turisti?no društvo Loški potok sta 30. maja v avli OŠ dr. Antona Debeljaka na Hribu v Loškem Potoku, odprla razstavo z naslovom SLIKARSTVO–REALIZEM.

Razstavljajo tudi slikarji Likovne sekcije ZPS – Zorica Razboršek, Benjamin Žnidarši? in Ljudmila Turk.

Prireditevo so popestrili Mešani pevski zbor Planinskega društva Loški Potok in u?enci OŠ dr. Antona Debeljaka.

Razstava bo odprta od 30. 5. – 13. 6. 2008

FESTIVAL V ZAGREBU

FOTOGRAFIJE

Javna promocija umetniškega in športnega udejstvovanja oseb z invalidnostjo
Tudi letošnje leto se je 28. maja 2008 Zveza paraplegikov Slovenije odzvala povabilu Društva tjelesno ošte?enih iz Zagreba in se je na Trgu N. Š. Zrinskog predstavila s svojo likovno sekcijo. Poleg umetnikov so se dan poprej predstavili tudi košarkarji Društva paraplegikov severne Štajerske in Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja.

?eprav pravijo, da živi vsaka peta oseba z neko hibo in ima vsaka deseta potrjeno telesno okvaro, najve?krat živimo v družbi, ki nas skoraj ne opazi. Neprepoznavnost in nepoznavanje naših potreb je bilo vodilo organizatorja, da od 27. – 29. maja 2008 pripravi res impozantno sre?anje invalidnih ustvarjalcev na vseh podro?jih in športnilkov, ki so na invalidskih vozi?kih v športnih bojih navduševali invalidne in neinvalidne gledalce. Predsednik Društva tjelesno ošte?enih invalidov Milan Ožegovi? pravi, da s to prireditvijo opozoriojo na svoje potrebe bolj kot s vso svojo drugo dejavnostjo.

Na festivalu se predstavljajo osebe z invalidnostjo, ki skupaj z estradnimi umetniki in gledališkimi igralci skupaj nastopajo v glasbeno-scenskem, filmskem in likovnem programu ter športnih igrah. Namen pokazasti javnosti ustvarjalne sposobnosti izvajalcev programa, opozarja tudi na dejstvo, da morajo osebe z invalidnostjo uživati enake pravice kot jih imajo drugi prebivalci.

Tako tokrat kot lansko leto je bil glavni sovražnik neverjetno dobro organizirane prireditve prav velika vro?ina, ki je vsem, nastopsajo?im in gledalcem jemala sapo. V senci so izmerili 37 stopin C. Organizator se je potrudil, da je našim slikarjem ponudil kar najboljše pogoje za njihovo likovno ustvarjanje. Za pomo? in dobro po?utje pa so poskrbele volonterke in volonterji, ki so nas stalno zasipali s svojo pozornostjo. Z njimi smo navezali še posebej dober odnos in smo jim ponudili, da kot volonterji pridejo tudi v Slovenijo.
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 YOOtheme
Powered by Joomla