forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

VEČER POEZIJE IN LIKOVNA RAZSTAVA

thumb_jancar-70.jpg

23. oktobra je imela pesnica Ljubica Jan?ar iz DP Gorenjske v avli Dvorane 1. slovenske vlade v Ajdovš?ini, ve?er svoje poezije. Literarni ve?er so ob 70 letnici Ljubice Jan?ar pripravili (ve?ino njenih pesmi in proze so tudi prebrali) ?lani kulturno-umetniške skupine Norma 7 iz Brij. Za zvo?no kuliso sta poskrbela glasbenika s harmoniko in violino, prostor pa sta polepšala slikarja Benjamin Žnidarši? in Rasso Causevig s svojimi zadnjimi deli. Nekaj slik so prispevali še udeleženci primorske likovne kolonije. Na prireditvi, ki je bila obenem tudi otvoritev razstave se je zbralo okrog 70 ljubiteljev umetnosti. Razstava bo odprta en mesec

OKROGLA MIZA IN SLIKANJE NA OŠ V POSTOJNI

FOTOGRAFIJE

thumb_po2008-1.jpgNa pobudo Društva paraplegikov Istre in Krasa in thumb_po2008-3.jpgOsnovne šole Miroslava Vilharja smo se 21. oktobra pridružili osnovnošolcem v popoldanskem bivanju slikarji Društva paraplegikov Istre in Krasa. S skupinskem likovnem ustvarjanju smo ustvarili 4 likovna dela, ki bodo podarjena v dobrodelne namene. Vsak od otrok pa je ustvaril tudi svojo sliko, ki jo je naredil z usti, kar je bilo zanje veliko doživetje.

Na okrogli mizi smo se v popoldanskih urah zbrali predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na obmo?ju Ob?ine Postojna, predstavnica Centra za socialno delo Karmen Zavec, predstavnica Ob?ine Postojna zadolžena za družbene dejavnosti Aneta Smagaj Nared in ?lanica ob?inskega sveta Tea Konrad. Pri okrogli mizi so sodelovali predstavniki društva Mušketir in Franci Horvat, ki je pred okroglo mizo podaril ?ek za 400 EUR Društvu paraplegikov Istre in Krasa. Prispevek so zbrali na dobrodelnem kolesarjenju okrog Postojne.

thumb_po2008-2.jpgPo uvodnem nagovoru gostiteljice ravnateljice šole Pie thumb_po2008.jpgde Paulis Debevc se je pod vodstvom Benjamina Žnidarši?a razvila debata. Na pogovoru smo se pogovarjali o: zmožnost ali nezmožnost invalidov za vklju?evanje v vsakdanje življenje, ali je invalid vreden obravnave kot oseba vredna usmiljenja ali spoštovanja, osveš?anje o pravicah, potrebah in možnostih invalidov, dostopnost, ki poudarja pomen dostopa do fizi?nega okolja ter informacij in možnosti komuniciranja, pomo?i novim invalidom in vklju?evanje v invalidske organizacije, o volonterjih in pripravljenost ljudi za pomo? invalidom in financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij. Namen okrogle mize je bil poiskati odgovore na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnosti invalidov ter povezovanju invalidskih organizacij v boju za svoje pravice. Pobud je bila, da se pod okriljem Centra za socialno delo sre?ujemo ve?krat letno in da se skupaj podamo v akcijo za dodelitev priznanja Postojna invalidom prijazno mesto in da se mlade spodbudi k volonterskemu delu.

ŠAHOVSKI TURNIR V SPOMIN NA VIKTORJA BREZOVNIKA

FOTOGRAFIJE
EKIPNA ZMAGA NAŠEMU DRUŠTVU

thumb_sah-brezovnk2.jpgDruštvo paraplegikov Istre in Krasa je v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in ob?ino Diva?a 16. oktobra 2008 pripravilo meddruštveni šahovski turnir. Šahistke in šahisti so se v po?astitev spomina na velikega ljubitelja šaha Viktorja Brezovnika iz DPIK pomerili v posami?ni in ekipni konkurenci. Turnir je potekal v Gostilni pri jami v Matavunu pri Škocjanskih jamah.
Igralci so se v dopoldanskem ?asu pomerili za naslov najboljšega šahista turnirja v posami?ni konkurenci. Naslov in zlato kolajno je s 6.5 to?k osvojil Franc Pinter – DP severne Štajerske, drugi je bil Benjamin Žnidarši? (6 to?k), tretji pa Vojko Gašperut (5 to?k), oba iz DP Istre in Krasa. Odigrali so sedem kol po švicarskem sistemu. Paraplegiki so imeli na voljo 10 minut, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa 12.
V ekipni konkurenci, ki je na ?rno belih poljih potekalo v popoldanskem ?asu po Bergerju, je tekmovalo pet ekip – dve iz DPIK in po ena iz DPNM, DPLJ in DPSŠ. thumb_sah-brezovnik12008.jpgNajbolj uspešna je bila prva ekipa iz DP Istre in Krasa, drugo mesto je osvojila ekipa iz DP severne Štajerske, tretje ekipa iz DP ljubljanske pokrajine, ?etrto ekipa DP Dolenjske Bele krajine in Posavja, peto pa druga ekipa gostiteljev. Za nemoten in pravilen potek tekmovanja je skrbel sodnik Andrej Žnidar?i?.Kolajne in pokale je ob odsotnosti predsednika društva podelil referent pri DP Istre in krasa Boško Boži?.


Celotne rezultate in druge informacije lahko dobite na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenija – REZULTATI - www.sah-zveza.si in Šahovskega društva Piran – www.drustvo-sahpiran.si

 

V. MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV – ČLANOV VDMFK

FOTOGRAFIJE

USTVARJALNOST VREDNA VSEGA OB?UDOVANJA
Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma bo en mesec prizoriš?e velike ustvarjalnosti mednarodnih likovnih umetnikov, ki svoje umetnine zaradi težke gibalne oviranosti, ustvarjajo na nekoliko nenavaden na?in. To so slikarke in slikarji, ki so v?lanjeni v mednarodno združenje slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti thumb_cdmdn-ra2-2008.jpgali nogami. Združenje sestavlja 48 ?lanic iz vsega sveta, Slovenija pa se je združenju priklju?ila kot 41. ?lanica.
Na tej naši najve?ji slikarski prireditvi sodeluje 51 umetnikov iz vsega sveta, med njimi tudi 10 likovnikov iz Slovenije. Tud tokratno razstavo (kot mnoge druge) je pripravila slovenska založba UNSU, ki na slovenskem prostoru skrbi za publiciteto, reprodukcijo in distribucijo tiska naših slikarjev. Razstavo, na kateri je 119 del slikark in slikarjev iz vsega sveta, je odprl pokrovitelj Zoran Jankovi? – župan Mestne ob?ine Ljubljana. V pozdravnem nagovoru in ?estitkah slikarjem je še dodal: »?e gledamo vaša dela mi, ki nimamo slikarskega talenta, je to eno
stavno, toda vi slikate s srcem, z dušo. In to je tisto kar imate v sebi, da popla?ate trud, ki ga imate z druga?nim na?inom slikanja. Današnja razstava ponovno dokazuje, da je Ljubljana v vrhu evropske kulture in da se nahajamo v najlepšem mestu. No, k temu s to prelepo razstavo prispevate tudi vi.«

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

FRANCI HORVAT, tekmovalec ekstremne kolesarske dirke DOS EXTREME 2008, je skupaj s svojo ekipo FRANCI HORVAT TEAM in KŠD MUŠKETIRJI, 4. oktobra 2008, opravil 12 urno neprekinjeno krožno kolesarjenje v okolici Postojne. Dolžina kroga je bila 18,5 km, sama pot pa bo potekala po trasi - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA) - Hraš?e - Dilce - Landol - Erazem - Zagon - Velik Otok - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA).Trasa je v celoti asfaltirana.

 

Startal je v dežju ob 08:00 izpred stavbe TRGO ABC v Postojni in kon?al v vedrem sicer mrzlem ve?eru na istem mestu ?il in zdrav ob 20.00. Na koncu smo ga pri?akali ?lani društva s predsednikom Gecijem na ?elu. Podarili smo mu knjigo Benjamina Žnidarši?a Govorica življenja in grafiko Dragice ?adež. thumb_horvat-f.jpg

Promocija ultra kolesarjenja je tudi uspela, saj se je Franciju pridrtužilo 18 kolesarjev. Koliko sredstev se je zbralo v korist Društva se bo vedelo v prihodnjih dneh, sicer pa je pomembna gesta špornika in prijetnega ?loveka Francija Horvata z vsemi njegovimi prijatelji. Hvala vsem!

http://www.francihorvat.eu/

http://www.francihorvat.eu/12%20ur%202008.htm - Ve? o kolesarjenju

FOTO ALBUM