forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

LIKOVNA DELAVNICA NOVO MESTO

FOTOGRAFIJE

V lepem son?nem vremenu smo se slikarji iz cele Slovenije 8. maja 2008 zbrali na likovni delavnici v Novem mestu.

Delavnico je pripravilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja s pomo?jo Javnega sklada za ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga smo ustvarjali za izbor za Zlato paleto, tako za realisti?no slikarstvo, kot tudi že za abstraktno slikarstvo, ki se približuje. Naše ustvarjanje so spremljali tudi u?enci bližnje Osnovne šole dindijaki srednješolskega centra. Posebno jih je zanimalo ustvarjanje z usti, nekateri med njimi so ta na?in slikanja z nami poskušali osvojiti.

prof. Manca Košir

Za-upanje v dobro in dobroto

Žnidaršičeve meditacije o življenju so pogovor s samim seboj in dar drugim, da bi lažje upali in zaupali. V to, da je v življenju vedno vse prav, četudi je na prvi pogled drugače; širša slika zažari s svetlobo dobrega, ki se je zgodilo, četudi je pisec Govorice žthumb_GOVORICA_ZIVLJENJA092.jpgivljenja. pri sedemindvajsetih padel s češnje in postal tetraplegik. Ampak če ne bi - bi bil tako moder, kot danes je? Bi zmogel priti do takih globin samega sebe, kot je? Bi znal živeti zdaj in tukaj tako polno, radostno in mavrično, kot zna? Toda saj čeja ni! Kar vse je, kot je, če obstaja samo v spekulaciji, v življenju nikoli.

Svet poka po šivih, ljudi je strah, zastrupljeni so zemlja, voda in zrak, tudi preštevilne človeške duše živijo v temi. Ker prevladujejo materialistične vrednote in je denar sveta vladar. A to je samo del zgodbe, drugi del je nasprotne barve: vse več ljudi veruje v dobro, ker so sami dobri; sprejemajo življenje kot darilo, ker ga sami podarjajo drugim; vrtovi in njive cvetijo, ker nosijo rože v svojih srcih tisti, ki jih gojijo. Eden izmed njih je Benjamin Žnidaršič. Človek, ki pogumno odgovarja na edino zares usodno vprašanje: KDO SI? In pusti, da življenje teče skozenj, ker ve, da je vse dobro in prav. Da v življenju ni porazov, temveč so samo izkušnje. Da nikoli ne izgubljamo, ne da bi hkrati dobili. In da ni pomembno, kako dolgo je življenje, ampak koliko je vredno.
thumb_GOVORICA_ZIVLJENJA064.jpg
Kadar napiše knjigo tak - pretočen, dober in lep človek - je knjiga vredna branja. Ker vsebuje posebno moč: je živa, živa. Kot bi se s teboj pogovarjal dober prijatelj, ki te spodbuja: veseli se, radostno opravljaj svojo življenjsko nalogo, bodi ustvarjalen, ukvarjaj se s športom ... In naj te ne bo strah - ne bolezni, invalidnosti, ne starosti, ne smrti. Ljubezen je namreč več od tega, več od bolezni, invalidnosti in starosti. In več od smrti. Zato, piše v tej knjigi, je človek prihodnosti - človek ljubezni. Sleherni, ki bo prebral Žnidaršičeve meditacije o življenju in bo začutil, da prebira pravzaprav svoja lastna spoznanja, je že na poti. Na tej poti v prihodnost, ki ji je ime - LJUBEZEN.

Prof. dr. Manca Košir

 

USMEH NA IX. MEDNARODNEM EX TEMPORU V ITALIJI

thumb_coseano2008.jpgNa IX. Mednarodnem ex temporu 4. maja 2007 v Coseanu v Italiji je v kategoriji thumb_petelin_d.jpgprinešenih del slikar Benjamin Žnidarši? dobil priznanje žirije. Priznanje žirije je med prinešenimi deli dobilo 30 najboljših del. Ex tempora se je udeležilo 270 slikarjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Nem?ije in Italije. V kategoriji narejenih del na ulici je bilo poleg glavnih treh nagrad izmed oddanih 120 likovnih del podeljenih 20 priznanj žirije. Nagrada slikarju je objava njegovega dela v periodi?nem tistku za slikarje v Italiji v reviji BOE na Ľ strani.

 

BENJAMIN ŽNIDARŠI? NA OŠ DOBRAVLJE

FOTOGRAFIJE

Na povabilo u?iteljice slovenskega pouka Ksenije Trbovc smo se na Osnovni šoli Dobravlje z osnovnošolci 14. decembra pogovarjali o invalidnosti. Predstavili smo jim posebnosti paraplegije in tetraplegije ter možnosti, ki jih imajo za razlthumb_normal_dobravlje2007.jpgi?ne dejavnosti ?lani Zveze paraplegikov Slovenije. Predstavila sta se, njihov sovaš?an in športnik na invalidskem vozi?ku Marko Sever in slikar z usti Benjamin Žnidarši?. Marko je spregovoril o svojem šolanju na njihovi osnovni šoli in uspehih, ki jih je doživel kot invalid, Benjamin pa je njihovi knjižnici podaril svojo knjigo Govorico življenja in jim demonstriral slikanje z usti. Na tak na?in so poskusili slikati vsi prisotni, med njimi tudi u?itelji. Z u?itelji smo kasneje v odprti debati spregovorili o prednostih, ki jih prinaša pravilna predstavitev invalidnosti za osnovnošolsko mladino.

SLIKARJI Z USTMI NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA

FOTOGRAFIJE
Še dandanes velja med nekaterimi ljudmi zmotno mišljenje, da je likovna vzgoja predmet, pri katerem se posameznik nauči nekaj lepo narisati in pobarvati, po možnosti te veščine uporabi tudi pri izdelavi novoletnih thumb_osilirska_bistrica.jpgvoščilnic ali svilenih šalov. Če človek ne pozna likovnega jezika, mu je odvzeta možnost prilaščanja in uživanja telesnih in duhovnih vrednosti, ki so izražene v umetnini. Zato smo v prizadevanje, da je likovna vzgoja neizmerno več kot golo pridobivanje spretnosti risanja in barvanja, vključeni tudi invalidi. O oblikah ustvarjanja na invalidskem področju sta skušala otroke na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici prepričati Dragica Sušanj in Benjamin Žnidaršič.
Z sedmošolci so se pogovarjali vse mogoče: o likovnem ustvarjanju invalidov, o Zvezi paraplegikov Slovenije, o Mednarodnem združenju slikarjev, ki slikajo z ustmi ali nogami, o potrebah invalidov, o slikarskih tehnikah v katerih ustvarjamo, pa tudi o strokovnih temah, ki se pojavijo ob likovnem ustvarjanju. Na koncu so vsi poskusili slikati z usti. Mnenja o tem, ali je tako slikati težko ali ne, so bila deljena.