forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

FESTIVAL V ZAGREBU

FOTOGRAFIJE

Javna promocija umetniškega in športnega udejstvovanja oseb z invalidnostjo
Tudi letošnje leto se je 28. maja 2008 Zveza paraplegikov Slovenije odzvala povabilu Društva tjelesno ošte?enih iz Zagreba in se je na Trgu N. Š. Zrinskog predstavila s svojo likovno sekcijo. Poleg umetnikov so se dan poprej predstavili tudi košarkarji Društva paraplegikov severne Štajerske in Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja.

?eprav pravijo, da živi vsaka peta oseba z neko hibo in ima vsaka deseta potrjeno telesno okvaro, najve?krat živimo v družbi, ki nas skoraj ne opazi. Neprepoznavnost in nepoznavanje naših potreb je bilo vodilo organizatorja, da od 27. – 29. maja 2008 pripravi res impozantno sre?anje invalidnih ustvarjalcev na vseh podro?jih in športnilkov, ki so na invalidskih vozi?kih v športnih bojih navduševali invalidne in neinvalidne gledalce. Predsednik Društva tjelesno ošte?enih invalidov Milan Ožegovi? pravi, da s to prireditvijo opozoriojo na svoje potrebe bolj kot s vso svojo drugo dejavnostjo.

Na festivalu se predstavljajo osebe z invalidnostjo, ki skupaj z estradnimi umetniki in gledališkimi igralci skupaj nastopajo v glasbeno-scenskem, filmskem in likovnem programu ter športnih igrah. Namen pokazasti javnosti ustvarjalne sposobnosti izvajalcev programa, opozarja tudi na dejstvo, da morajo osebe z invalidnostjo uživati enake pravice kot jih imajo drugi prebivalci.

Tako tokrat kot lansko leto je bil glavni sovražnik neverjetno dobro organizirane prireditve prav velika vro?ina, ki je vsem, nastopsajo?im in gledalcem jemala sapo. V senci so izmerili 37 stopin C. Organizator se je potrudil, da je našim slikarjem ponudil kar najboljše pogoje za njihovo likovno ustvarjanje. Za pomo? in dobro po?utje pa so poskrbele volonterke in volonterji, ki so nas stalno zasipali s svojo pozornostjo. Z njimi smo navezali še posebej dober odnos in smo jim ponudili, da kot volonterji pridejo tudi v Slovenijo.

KONFERENCA EU V KRANJSKI GORI

FOTOGRAFIJE

Od 22. do 23. maja 2008 je bilo v Kranjski Gori neformalno sre?anje ministrov, pristojnih za invalide, in konferenca z naslovom Konvencija o pravicah invalidov – ?rka na papirju in/ali realnost?, ki jo je v okviru predsedovanja Svetu EU in sodelovanju z Evropsko komisijo, pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Osrednja tema sre?anja je bila politika izvajanja Konvencije OZN o pravicah invalidov, in sicer napredek evropske politike pri njenem izvajanju, za kar so odgovorne države ?lanice in EU v celoti. Na konferenci je za Zvezo paraplegikov Slovenije sodeloval tudi Benjamin Žnidarši?.

?astni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg uglednih strokovnjakov in predsednice Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjete Cotman pa so sodelovali tudi komisar za zaposlovanje in socialno politiko Vladimir Špidla, resorni ministri iz desetih držav ter predstavniki invalidskih organizacij in Evropske komisije.

»Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi,« je poudarila predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjeta Cotman na konferenci o pravicah invalidov" in dodala: »Ratifikacija konvencije v Evropski uniji in hkratni za?etek postopka za sprejetje direktive o prepovedi diskriminacije invalidov bosta jasen dokaz, da je Evropska unija že dosegla razvojno stopnjo, ko se zaveda svoje odgovornosti kot vodilna svetovna sila tudi pri uveljavljanju ?lovekovih pravic ranljivih skupin, med katere prištevamo invalide. S tem pa bo izpolnila tudi pri?akovanja ve? kakor 50 milijonov invalidov in njihovih družin v Evropski uniji. Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi. Tokratna konferenca je eden od mejnikov v boju proti diskriminaciji invalidov ter za doseganje njihove enakosti in enakopravnosti na ravni držav ?lanic in Evropske unije."

Invalidi so najve?ja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov ve? kakor 650 milijonov, v Sloveniji pa jih je približno 165 tiso?. ?e k tem številkam dodamo ljudi, s katerimi invalidi živijo v ožji družinski skupnosti, se skoraj ?etrtina vsega svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da se bo v naslednjih desetletjih, upoštevajo? razvoj medicine in pri?akovano daljšo življenjsko dobo, število invalidov ve?alo. Ve?al pa naj bi se tudi obseg storitev in programov, ki jih ti potrebujejo.

LIKOVNA DELAVNICA NOVO MESTO

FOTOGRAFIJE

V lepem son?nem vremenu smo se slikarji iz cele Slovenije 8. maja 2008 zbrali na likovni delavnici v Novem mestu.

Delavnico je pripravilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja s pomo?jo Javnega sklada za ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga smo ustvarjali za izbor za Zlato paleto, tako za realisti?no slikarstvo, kot tudi že za abstraktno slikarstvo, ki se približuje. Naše ustvarjanje so spremljali tudi u?enci bližnje Osnovne šole dindijaki srednješolskega centra. Posebno jih je zanimalo ustvarjanje z usti, nekateri med njimi so ta na?in slikanja z nami poskušali osvojiti.

prof. Manca Košir

Za-upanje v dobro in dobroto

Žnidaršičeve meditacije o življenju so pogovor s samim seboj in dar drugim, da bi lažje upali in zaupali. V to, da je v življenju vedno vse prav, četudi je na prvi pogled drugače; širša slika zažari s svetlobo dobrega, ki se je zgodilo, četudi je pisec Govorice žthumb_GOVORICA_ZIVLJENJA092.jpgivljenja. pri sedemindvajsetih padel s češnje in postal tetraplegik. Ampak če ne bi - bi bil tako moder, kot danes je? Bi zmogel priti do takih globin samega sebe, kot je? Bi znal živeti zdaj in tukaj tako polno, radostno in mavrično, kot zna? Toda saj čeja ni! Kar vse je, kot je, če obstaja samo v spekulaciji, v življenju nikoli.

Svet poka po šivih, ljudi je strah, zastrupljeni so zemlja, voda in zrak, tudi preštevilne človeške duše živijo v temi. Ker prevladujejo materialistične vrednote in je denar sveta vladar. A to je samo del zgodbe, drugi del je nasprotne barve: vse več ljudi veruje v dobro, ker so sami dobri; sprejemajo življenje kot darilo, ker ga sami podarjajo drugim; vrtovi in njive cvetijo, ker nosijo rože v svojih srcih tisti, ki jih gojijo. Eden izmed njih je Benjamin Žnidaršič. Človek, ki pogumno odgovarja na edino zares usodno vprašanje: KDO SI? In pusti, da življenje teče skozenj, ker ve, da je vse dobro in prav. Da v življenju ni porazov, temveč so samo izkušnje. Da nikoli ne izgubljamo, ne da bi hkrati dobili. In da ni pomembno, kako dolgo je življenje, ampak koliko je vredno.
thumb_GOVORICA_ZIVLJENJA064.jpg
Kadar napiše knjigo tak - pretočen, dober in lep človek - je knjiga vredna branja. Ker vsebuje posebno moč: je živa, živa. Kot bi se s teboj pogovarjal dober prijatelj, ki te spodbuja: veseli se, radostno opravljaj svojo življenjsko nalogo, bodi ustvarjalen, ukvarjaj se s športom ... In naj te ne bo strah - ne bolezni, invalidnosti, ne starosti, ne smrti. Ljubezen je namreč več od tega, več od bolezni, invalidnosti in starosti. In več od smrti. Zato, piše v tej knjigi, je človek prihodnosti - človek ljubezni. Sleherni, ki bo prebral Žnidaršičeve meditacije o življenju in bo začutil, da prebira pravzaprav svoja lastna spoznanja, je že na poti. Na tej poti v prihodnost, ki ji je ime - LJUBEZEN.

Prof. dr. Manca Košir

 

USMEH NA IX. MEDNARODNEM EX TEMPORU V ITALIJI

thumb_coseano2008.jpgNa IX. Mednarodnem ex temporu 4. maja 2007 v Coseanu v Italiji je v kategoriji thumb_petelin_d.jpgprinešenih del slikar Benjamin Žnidarši? dobil priznanje žirije. Priznanje žirije je med prinešenimi deli dobilo 30 najboljših del. Ex tempora se je udeležilo 270 slikarjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Nem?ije in Italije. V kategoriji narejenih del na ulici je bilo poleg glavnih treh nagrad izmed oddanih 120 likovnih del podeljenih 20 priznanj žirije. Nagrada slikarju je objava njegovega dela v periodi?nem tistku za slikarje v Italiji v reviji BOE na Ľ strani.