forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

USMEH NA IX. MEDNARODNEM EX TEMPORU V ITALIJI

thumb_coseano2008.jpgNa IX. Mednarodnem ex temporu 4. maja 2007 v Coseanu v Italiji je v kategoriji thumb_petelin_d.jpgprinešenih del slikar Benjamin Žnidarši? dobil priznanje žirije. Priznanje žirije je med prinešenimi deli dobilo 30 najboljših del. Ex tempora se je udeležilo 270 slikarjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Nem?ije in Italije. V kategoriji narejenih del na ulici je bilo poleg glavnih treh nagrad izmed oddanih 120 likovnih del podeljenih 20 priznanj žirije. Nagrada slikarju je objava njegovega dela v periodi?nem tistku za slikarje v Italiji v reviji BOE na Ľ strani.

 

BENJAMIN ŽNIDARŠI? NA OŠ DOBRAVLJE

FOTOGRAFIJE

Na povabilo u?iteljice slovenskega pouka Ksenije Trbovc smo se na Osnovni šoli Dobravlje z osnovnošolci 14. decembra pogovarjali o invalidnosti. Predstavili smo jim posebnosti paraplegije in tetraplegije ter možnosti, ki jih imajo za razlthumb_normal_dobravlje2007.jpgi?ne dejavnosti ?lani Zveze paraplegikov Slovenije. Predstavila sta se, njihov sovaš?an in športnik na invalidskem vozi?ku Marko Sever in slikar z usti Benjamin Žnidarši?. Marko je spregovoril o svojem šolanju na njihovi osnovni šoli in uspehih, ki jih je doživel kot invalid, Benjamin pa je njihovi knjižnici podaril svojo knjigo Govorico življenja in jim demonstriral slikanje z usti. Na tak na?in so poskusili slikati vsi prisotni, med njimi tudi u?itelji. Z u?itelji smo kasneje v odprti debati spregovorili o prednostih, ki jih prinaša pravilna predstavitev invalidnosti za osnovnošolsko mladino.

SLIKARJI Z USTMI NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA

FOTOGRAFIJE
Še dandanes velja med nekaterimi ljudmi zmotno mišljenje, da je likovna vzgoja predmet, pri katerem se posameznik nauči nekaj lepo narisati in pobarvati, po možnosti te veščine uporabi tudi pri izdelavi novoletnih thumb_osilirska_bistrica.jpgvoščilnic ali svilenih šalov. Če človek ne pozna likovnega jezika, mu je odvzeta možnost prilaščanja in uživanja telesnih in duhovnih vrednosti, ki so izražene v umetnini. Zato smo v prizadevanje, da je likovna vzgoja neizmerno več kot golo pridobivanje spretnosti risanja in barvanja, vključeni tudi invalidi. O oblikah ustvarjanja na invalidskem področju sta skušala otroke na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici prepričati Dragica Sušanj in Benjamin Žnidaršič.
Z sedmošolci so se pogovarjali vse mogoče: o likovnem ustvarjanju invalidov, o Zvezi paraplegikov Slovenije, o Mednarodnem združenju slikarjev, ki slikajo z ustmi ali nogami, o potrebah invalidov, o slikarskih tehnikah v katerih ustvarjamo, pa tudi o strokovnih temah, ki se pojavijo ob likovnem ustvarjanju. Na koncu so vsi poskusili slikati z usti. Mnenja o tem, ali je tako slikati težko ali ne, so bila deljena.

SKUPINSKA RAZSTAVA SLIKARJEV ZPS

FOTOGRAFIJE
V počastitev Kulturnega praznika in Mednarodnega dneva invalidov 3. decembra, so likovni umetniki Zveze paraplegikov Slovenije v Inštitutu RS za rehabilitacijo v Ljubljani pripravili veliko razstavo. V prostorih Inštituta si obiskovalci lahko ogledajo 59 najboljših slikarskih del, ki so jih naši slikarji ustvarili v preteklem letu. thumb_razstava_institut2007.jpg
Na razstavi sodeluje devetnajst slikarjev iz vseh pokrajinskih društev. Razstavljajo: Zorica Razboršek, Dragica Sušanj, Joži Ameršek, Angela Medved, Stojan Zafred, Branko Rupnik, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Boris Šter, Silvo Mehle, Damjan Rogelj, Jože Tomažič, Jani Bevc, Metod Zakotnik, Željko Vertelj, Klavdij Leban, Miran Jernejšek, Franc Ekart in Jože Vodušek
Zahvaljujemo se Inštitutu za možnost razstavljanja in predstavitev naše likovne dejavnosti.

SLIKANJE Z USTI NA OŠ CERKLJE NA GORENJSKEM

FOTOGRAFIJE, VIDEO

Dan po mednarodnem dnevu invalidov 4. decembra je bil Benjamin Žnidaršič skupaj z Metodom Zakotnikom povabljen na OŠ Davorina Jenka Cerklje na thumb_cerklje04122007-1.jpgGorenjskem, kjer osnovnošolsko izobrazbo pridobiva 720 učencev. Psihologinja Saša Bogataj Suljanovič nas je povabila v učilnico za likovni pouk, kjer se je skupaj zbralo kar nekaj razredov, da smo si pogledali film Zgodbe o volji in moči, kasneje pa smo z izbranimi pokramljali o invalidnosti. Predsednik skupščine ZPS Metod Zakotnik je mladostnikom predstavil dejavnost in organiziranost ZPS, Benjamin Žnidaršič pa pomembnost delovanja invalidov za družbo in jim demonstriral slikanje z usti. To ni pustilo radovedne mladine ravnodušne, saj so hoteli tudi sami poskusiti. Razdelili so se v dve grupi. Ena je poskusila slikati z usti, druga je poskusila ustvarjati v tehniki grafike. thumb_cerklje04122007.jpgKo se nekaj ustvarja z veseljem, težko prekineš, zato jer bilo tudi tokrat tako. Nekateri so ustvarjali z usti še potem, ko smo mi že odhajali. Več kot očitno torej je bilo, da zna tudi invalidnost očarati.