forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

OKROGLA MIZA IN SLIKANJE NA OŠ V POSTOJNI

FOTOGRAFIJE

thumb_po2008-1.jpgNa pobudo Društva paraplegikov Istre in Krasa in thumb_po2008-3.jpgOsnovne šole Miroslava Vilharja smo se 21. oktobra pridružili osnovnošolcem v popoldanskem bivanju slikarji Društva paraplegikov Istre in Krasa. S skupinskem likovnem ustvarjanju smo ustvarili 4 likovna dela, ki bodo podarjena v dobrodelne namene. Vsak od otrok pa je ustvaril tudi svojo sliko, ki jo je naredil z usti, kar je bilo zanje veliko doživetje.

Na okrogli mizi smo se v popoldanskih urah zbrali predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na obmo?ju Ob?ine Postojna, predstavnica Centra za socialno delo Karmen Zavec, predstavnica Ob?ine Postojna zadolžena za družbene dejavnosti Aneta Smagaj Nared in ?lanica ob?inskega sveta Tea Konrad. Pri okrogli mizi so sodelovali predstavniki društva Mušketir in Franci Horvat, ki je pred okroglo mizo podaril ?ek za 400 EUR Društvu paraplegikov Istre in Krasa. Prispevek so zbrali na dobrodelnem kolesarjenju okrog Postojne.

thumb_po2008-2.jpgPo uvodnem nagovoru gostiteljice ravnateljice šole Pie thumb_po2008.jpgde Paulis Debevc se je pod vodstvom Benjamina Žnidarši?a razvila debata. Na pogovoru smo se pogovarjali o: zmožnost ali nezmožnost invalidov za vklju?evanje v vsakdanje življenje, ali je invalid vreden obravnave kot oseba vredna usmiljenja ali spoštovanja, osveš?anje o pravicah, potrebah in možnostih invalidov, dostopnost, ki poudarja pomen dostopa do fizi?nega okolja ter informacij in možnosti komuniciranja, pomo?i novim invalidom in vklju?evanje v invalidske organizacije, o volonterjih in pripravljenost ljudi za pomo? invalidom in financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij. Namen okrogle mize je bil poiskati odgovore na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnosti invalidov ter povezovanju invalidskih organizacij v boju za svoje pravice. Pobud je bila, da se pod okriljem Centra za socialno delo sre?ujemo ve?krat letno in da se skupaj podamo v akcijo za dodelitev priznanja Postojna invalidom prijazno mesto in da se mlade spodbudi k volonterskemu delu.

ŠAHOVSKI TURNIR V SPOMIN NA VIKTORJA BREZOVNIKA

FOTOGRAFIJE
EKIPNA ZMAGA NAŠEMU DRUŠTVU

thumb_sah-brezovnk2.jpgDruštvo paraplegikov Istre in Krasa je v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in ob?ino Diva?a 16. oktobra 2008 pripravilo meddruštveni šahovski turnir. Šahistke in šahisti so se v po?astitev spomina na velikega ljubitelja šaha Viktorja Brezovnika iz DPIK pomerili v posami?ni in ekipni konkurenci. Turnir je potekal v Gostilni pri jami v Matavunu pri Škocjanskih jamah.
Igralci so se v dopoldanskem ?asu pomerili za naslov najboljšega šahista turnirja v posami?ni konkurenci. Naslov in zlato kolajno je s 6.5 to?k osvojil Franc Pinter – DP severne Štajerske, drugi je bil Benjamin Žnidarši? (6 to?k), tretji pa Vojko Gašperut (5 to?k), oba iz DP Istre in Krasa. Odigrali so sedem kol po švicarskem sistemu. Paraplegiki so imeli na voljo 10 minut, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa 12.
V ekipni konkurenci, ki je na ?rno belih poljih potekalo v popoldanskem ?asu po Bergerju, je tekmovalo pet ekip – dve iz DPIK in po ena iz DPNM, DPLJ in DPSŠ. thumb_sah-brezovnik12008.jpgNajbolj uspešna je bila prva ekipa iz DP Istre in Krasa, drugo mesto je osvojila ekipa iz DP severne Štajerske, tretje ekipa iz DP ljubljanske pokrajine, ?etrto ekipa DP Dolenjske Bele krajine in Posavja, peto pa druga ekipa gostiteljev. Za nemoten in pravilen potek tekmovanja je skrbel sodnik Andrej Žnidar?i?.Kolajne in pokale je ob odsotnosti predsednika društva podelil referent pri DP Istre in krasa Boško Boži?.


Celotne rezultate in druge informacije lahko dobite na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenija – REZULTATI - www.sah-zveza.si in Šahovskega društva Piran – www.drustvo-sahpiran.si

 

V. MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV – ČLANOV VDMFK

FOTOGRAFIJE

USTVARJALNOST VREDNA VSEGA OB?UDOVANJA
Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma bo en mesec prizoriš?e velike ustvarjalnosti mednarodnih likovnih umetnikov, ki svoje umetnine zaradi težke gibalne oviranosti, ustvarjajo na nekoliko nenavaden na?in. To so slikarke in slikarji, ki so v?lanjeni v mednarodno združenje slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti thumb_cdmdn-ra2-2008.jpgali nogami. Združenje sestavlja 48 ?lanic iz vsega sveta, Slovenija pa se je združenju priklju?ila kot 41. ?lanica.
Na tej naši najve?ji slikarski prireditvi sodeluje 51 umetnikov iz vsega sveta, med njimi tudi 10 likovnikov iz Slovenije. Tud tokratno razstavo (kot mnoge druge) je pripravila slovenska založba UNSU, ki na slovenskem prostoru skrbi za publiciteto, reprodukcijo in distribucijo tiska naših slikarjev. Razstavo, na kateri je 119 del slikark in slikarjev iz vsega sveta, je odprl pokrovitelj Zoran Jankovi? – župan Mestne ob?ine Ljubljana. V pozdravnem nagovoru in ?estitkah slikarjem je še dodal: »?e gledamo vaša dela mi, ki nimamo slikarskega talenta, je to eno
stavno, toda vi slikate s srcem, z dušo. In to je tisto kar imate v sebi, da popla?ate trud, ki ga imate z druga?nim na?inom slikanja. Današnja razstava ponovno dokazuje, da je Ljubljana v vrhu evropske kulture in da se nahajamo v najlepšem mestu. No, k temu s to prelepo razstavo prispevate tudi vi.«

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

12 URNO DOBRODELNO KOLESARJENJE PO OKOLICI POSTOJNE!!!

FRANCI HORVAT, tekmovalec ekstremne kolesarske dirke DOS EXTREME 2008, je skupaj s svojo ekipo FRANCI HORVAT TEAM in KŠD MUŠKETIRJI, 4. oktobra 2008, opravil 12 urno neprekinjeno krožno kolesarjenje v okolici Postojne. Dolžina kroga je bila 18,5 km, sama pot pa bo potekala po trasi - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA) - Hraš?e - Dilce - Landol - Erazem - Zagon - Velik Otok - Postojna (TRGO ABC PE POSTOJNA).Trasa je v celoti asfaltirana.

 

Startal je v dežju ob 08:00 izpred stavbe TRGO ABC v Postojni in kon?al v vedrem sicer mrzlem ve?eru na istem mestu ?il in zdrav ob 20.00. Na koncu smo ga pri?akali ?lani društva s predsednikom Gecijem na ?elu. Podarili smo mu knjigo Benjamina Žnidarši?a Govorica življenja in grafiko Dragice ?adež. thumb_horvat-f.jpg

Promocija ultra kolesarjenja je tudi uspela, saj se je Franciju pridrtužilo 18 kolesarjev. Koliko sredstev se je zbralo v korist Društva se bo vedelo v prihodnjih dneh, sicer pa je pomembna gesta špornika in prijetnega ?loveka Francija Horvata z vsemi njegovimi prijatelji. Hvala vsem!

http://www.francihorvat.eu/

http://www.francihorvat.eu/12%20ur%202008.htm - Ve? o kolesarjenju

FOTO ALBUM

SLIKARSKA RAZSTAVA BENJAMINA ŽNIDARŠIČA IN JANIJA BEVCA NA ROJSTNIH JESENICAH

FOTOGRAFIJE
GALERIJA SLIK

thumb_26092008310.jpgV salonu DOLIK na Jesenicah je bila 26. septembra odprta likovna razstava v letošnjem letu umrlega našega slikarja Janija thumb_img_6079.jpgBevca. S tem se mu je izpolnila želja, da bi razstavljal v kraju, kjer se je rodil in preživljal mladost. Žal, so mu željo šele po smrti izpolnili svojci, prijatelja slikar Benjamin Žnidarši? in študent umetnostne zgodovine Jaka Racman ter razstavni salon DOLIK. Na razstavi se je s svojimi deli pridružil še Benjamin Žnidarši?.

Slikarska pot Janija Bevca, ki je svoja dela ustvarjal s ?opi?em v ustih, se je kon?ala na dan letošnjega kulturnega praznika. Bil je zelo uspešen slikar in tudi štipendist mednarodnega združenja slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. Njegova slikarska pot ni bila dolga, tudi število del, ki so na njej nastala, ni veliko. So pa mnoga med njimi odmevna in za seboj zapuš?ajo globoko sled.

Njegovo ustvarjalno pot in likovna dela ter dela Benjamina Žnidarši?a je orisal in predstavil študent 4. letnika umetnostne zgodovine in že dokaj dober poznavalec Jaka Racman. Na trenutke je bila otvoritev razstave kar ganljiva, ko sta Jože Varl, ki je program povezoval in Jaka Racman obudila spomin na našega ustvarjalnega in prezgodaj umrlega umetnika. Jani je namre? imel še veliko na?rtov in idej, ki pa se žal, nikoli ne bodo uresni?ili.

Odprtje razstave je s krajšim koncertom popestril ženski pevski zbor Milka Škoberneta pod vodstvom zborovodje prof. Marka Muleja.

Številni gostje, Janijevi svojci, prijatelji in drugi ljubitelji likovnih del pa sov spomin na razstavo dobili li?no zgibanko, v kateri je predstavljena Bev?eva ustvarjalna slikarska pot in nekatera dela. Slika na naslovnici zgibanke je delo našega slikarja Branka Rupnika.
Razstava bo odprta do 22. oktobra 2008