forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

PEVSKI ZBOR ANTOM MARTIN SLOMŠEK PRAZNUJE 40. LETNICO DELOVANJA

DSC_0017FOTOGRAFIJE - Mladi pevci Pevskega zbora Anton Martin Slomšek so nas ob praznovanju nadvse pomembnega praznika 40.letnice delovanja povabili na koncert, ki je bil v nedeljo, 28.februarja 2010 v Športnem centru Zarja v Bazovici pri katerem bo sodeloval veliki prijatelj zbora, to je mladi harmonikar Marko Manin, ki ga smatrajo za naslednika Avsenika in Slaka in njegov trio.

Zborovodkinja Zdenka Križmančič, ki je žena našega člana Pavla, nas je na naše veselje že večkrat povabila, da smo z zborčkom sodelovali in vedno odhajali polni veselja in predvsem polnih src. Tudi tokrat je bilo tako, saj so se na praznovanju zbrali vsi, ki jim ti otroci in druženje z njimi veliko pomeni. Vzgoja otrok v takšnem vzdušju prinaša v življenje otrok neizbrisne sledi, ki jim bodo kjerkoli in kadarkoli prišle še kako prav. Vrhunskega petja, ki jim ga je v usta položila zborovodkinja s sodelavci in vsega kar zraven dodajajo še starši, se lahko skupaj le veselijo. Z zborom so neštete generacije prepotovale velik del sveta in spoznale veliko prijateljev. To pevsko tradicijo pa nameravajo širiti tudi v bodoče, saj mednje prinaša mnogo druženja in veselja, ki ga radi delijo z drugimi.

Ob prazniku čestitamo vsem mladim pevcem in vsem tistim, ki so jim pomagali do vrhunskih dosežkom in priznanjem ter jim želimo še veliko let uspešnega dela.

OBISK IN RAZSTAVA V ŽELEZNI KAPLI V AUSTRIJI

FOTOGRAFIJE - Društvo Zarja je v sodelovanju z Društvo paraplegikov Gorenjske in Društvom paraplegikov Istre in Krasa pripravilo razstavo naših likovnikov, predstavitev športnikov in predstavitev invalidnosti. Prisotnim vaščani z županom g. DSC_0103Smrtnikom na čelu so bili obveščeni o organiziranosti Zveze paraplegikov Slovenije in dejavnosti društev v Sloveniji in tujini.

Skupinsko razstavo: Drasgice Sušanj, Metoda Zakotnika, Borisa Štera, Jožeta Tomažiča, Vojka Gašperuta in Benjamina Žnidaršiča smo pospremili z demonstracijo slikanja z usti. Slikati z usti so poskusili tudi člani otroškega pevskega društva Zarja, ki je kasneje v programu lepo zapel.DSC_0066

Mladostniško zagnani člani kulturnega društva Zarja v svojem kraju predstavlja močan simbol. Za delovanje te ustanove so si organizatorji, kot se mi zdi, našli primerno geslo: “zahaja – vzhaja, Spuren suchen – Zeichen setzen.” Zajame zelo strnjeno, kaj v jedru kulturno delo sploh pomeni. Namreč: iskanje tistega, kar je vredno ohraniti, tistega, kar nam je iz preteklosti ostalo ljubo in drago, kar želimo negovati in posredovati prihodnjim rodovom. To vključuje tudi iskanje onega, kar ni na dlani, onega zamolčanega, pozabljenega izrinjenega. Kajti tudi tisto, kar je boleče, kar je žalostno in nelepo, je del naše zgodovine in del naše kulture. Če to spodrinemo ali tajimo, postanemo revnejši in bolj omejeni – tudi v odnosu do soljudi. Kajti samo takrat, ko se zanimamo tudi za to, kaj se je dogodilo drugim, spoznamo, kako in s čim smo postali, kar smo in kako z nami je.

OBISK NOVIH ČLANOV NA INŠTITUTU ZA REHABILITACIJO

Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in socialna delavka Zveze so v četrtek, 28. januarja 2010 obiskali novopoškodovane člane na rehabilitaciji v Soči. Obisk je bil namenjen predstavitvi osebnih izkušenj naših članov, kot pomoč pri osebnih stiskah ljudi, ki se na novo prilagajajo invalidnosti.

NA UPRAVNI ENOTI V KOPRU

uo-01-2010-1Na pobudo Olge France, podpredsednice SLS v akciji Rezervirano za rumeno, smo se v petek, 29. januarja 2010 sestali z načelnico Upravne enote Koper gospo Liljano Kozlovič, vodjem oddelka za okolje in prostor gospodom Bojanom Žiberno in gospo Rebeko Krmac vodjo Oddelka za upravne notranje zadeve. Kot predstavnik Nove generacije - podmladka SLS, ki vodijo akcijo Rezervirano za rumeno je bil prisoten Iztok Pukšič. Predstavnika Društva paraplegikov Istre in Krasa pa sta bila Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič.

Pogovor je tekel o parkirnih kartah in o parkiriščih v Kopru, ki so namenjeni invalidom ter o vseh vprašanjih dostopnosti uo-01-2010-2javnih objektov in javnih površin za invalidski voziček. Gospod Bojan Žiberna je predstavil Pravilnik o gradnji objektov, ki je vse bolj prijazen invalidom in graditeljem in projektantom nalaga obveznosti, ki izboljšujejo naš življenjski prostor. Seveda pa je gotovo še kaj, kar nas moti in to bomo le skupaj uredili v obojestransko zadovoljstvo.

Predlog je bil, da bi se dobili vsaj štirikrat na leto in da bi poskušali razširiti sestavo sogovornikov še na druge invalidske organizacije in medije. V prijetnem pogovoru smo se vsi strinjali, da bomo v dialogu, ki smo ga zastavili vztrajali in iskali čim boljše rešitve za uporabnike.

MED INVALIDI PO POŠKODBI GLAVE V ZAVODU ZARJA

FOTOGRAFIJE

010Na povabilo Mirana Hergula iz Zavoda Zarja sva se Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič z veseljem odzvala povabilu in predavala o možnosti slikanja za težje prizadete invalide in o tem kako se uspešno po poškodbi vrniti v življenje.

Namen delavnice je bil pogovor z varovanci o raznih izkušnjah, ki jih imamo invalidi in kako se motivirati, da skozi najrazličnejše težave in preizkušnje poišče invalid najboljšo možnost za uspešno delo, izobraževanje ali sodelovanje z drugimi.

Delovanje v Zavodu Zarja je namenjeno osebam po nezgodni poškodbi možganov, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Dejavnost zajema dolgotrajno celostno rehabilitacijo, glede na potrebe posameznika. Vključuje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in omogoča življenje v stanovanjski skupini. Program nudi kvalitetno strokovno pomoč z varstvom, rehabilitacijo, pedagoškim in delovnim programom glede na potrebe posameznika in poteka v obliki dnevnega in institucionalnega varstva. Dnevni program se izvaja v treh enotah, rehabilitacijski enoti, delovni enoti in v zelenem programu, program institucionalnega varstva pa poteka v stanovanjski skupini in samostojnih stanovanjih na več lokacijah.