forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

NA UPRAVNI ENOTI V KOPRU

uo-01-2010-1Na pobudo Olge France, podpredsednice SLS v akciji Rezervirano za rumeno, smo se v petek, 29. januarja 2010 sestali z načelnico Upravne enote Koper gospo Liljano Kozlovič, vodjem oddelka za okolje in prostor gospodom Bojanom Žiberno in gospo Rebeko Krmac vodjo Oddelka za upravne notranje zadeve. Kot predstavnik Nove generacije - podmladka SLS, ki vodijo akcijo Rezervirano za rumeno je bil prisoten Iztok Pukšič. Predstavnika Društva paraplegikov Istre in Krasa pa sta bila Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič.

Pogovor je tekel o parkirnih kartah in o parkiriščih v Kopru, ki so namenjeni invalidom ter o vseh vprašanjih dostopnosti uo-01-2010-2javnih objektov in javnih površin za invalidski voziček. Gospod Bojan Žiberna je predstavil Pravilnik o gradnji objektov, ki je vse bolj prijazen invalidom in graditeljem in projektantom nalaga obveznosti, ki izboljšujejo naš življenjski prostor. Seveda pa je gotovo še kaj, kar nas moti in to bomo le skupaj uredili v obojestransko zadovoljstvo.

Predlog je bil, da bi se dobili vsaj štirikrat na leto in da bi poskušali razširiti sestavo sogovornikov še na druge invalidske organizacije in medije. V prijetnem pogovoru smo se vsi strinjali, da bomo v dialogu, ki smo ga zastavili vztrajali in iskali čim boljše rešitve za uporabnike.

MED INVALIDI PO POŠKODBI GLAVE V ZAVODU ZARJA

FOTOGRAFIJE

010Na povabilo Mirana Hergula iz Zavoda Zarja sva se Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič z veseljem odzvala povabilu in predavala o možnosti slikanja za težje prizadete invalide in o tem kako se uspešno po poškodbi vrniti v življenje.

Namen delavnice je bil pogovor z varovanci o raznih izkušnjah, ki jih imamo invalidi in kako se motivirati, da skozi najrazličnejše težave in preizkušnje poišče invalid najboljšo možnost za uspešno delo, izobraževanje ali sodelovanje z drugimi.

Delovanje v Zavodu Zarja je namenjeno osebam po nezgodni poškodbi možganov, njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Dejavnost zajema dolgotrajno celostno rehabilitacijo, glede na potrebe posameznika. Vključuje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in omogoča življenje v stanovanjski skupini. Program nudi kvalitetno strokovno pomoč z varstvom, rehabilitacijo, pedagoškim in delovnim programom glede na potrebe posameznika in poteka v obliki dnevnega in institucionalnega varstva. Dnevni program se izvaja v treh enotah, rehabilitacijski enoti, delovni enoti in v zelenem programu, program institucionalnega varstva pa poteka v stanovanjski skupini in samostojnih stanovanjih na več lokacijah.

RAZSTAVA V VOJAŠNICI FRANC ROZMAN STANE

Vojašnica Franc Rozman Stane in Zveza paraplegikov Slovenije sta 9. decembra 2009 odprli tradicionalno novoletno razstavo naših likovnih umetnikov med njimi tudi štirih slikarjev DPIK.. Na panojih in stenah velike jedilnice v vojašnici tokrat razstavljajo: Dragica Sušanj, Zorica Razboršek, Jožica Ameršek, Tina Pavlovič, Angela Medved, Ljudmila Turk, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Silvo Mehle, Jože Vodušek, Roman Gruntar, Boris Šter, Branko Rupnik, Franc Ekart, Miran Jernejšek, Klavdij Leban, Jože Tomažič, Metod Zakotnik, Damjan Rogelj.razstava-vojska
V krajšem kulturnem programu, ki ga je povezovala Jasna Tepina, je slikarke, slikarje in goste nagovoril poveljnik – polkovnik Dobran Božič, Zvezo paraplegikov pa je na kratko predstavil naš vsestranski kulturnik Benjamin Žnidaršič. Ob tej priložnosti je vojašnica Zvezi paraplegikov, Borisu Šteru in Jasni Tepini, za uspešno sodelovanje podelila posebna priznanja. Kulturni dogodek je obogatil in popestril kvartet mandolinskega orkestra, razstava pa bo odprta do 16. januarja 2010.

SKUPINSKA RAZSTAVA V LENDAVI

DSC_0045DSC_0216FOTOGRAFIJE - Založba UNSU je 6. novembra 2009 v Lendavi pripravila odmevno razstavo, katere se je udeležil tudi predsednik mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, gospod Eros Bonamini. Pred odprtjem razstave je bila tudi demonstracija slikanja z ustmi in nogami, katero si je ogledalo 220 osnovnošolcev, srednješolcev, otrok s posebnimi potrebami in drugi.  Prireditev so spremljali vsi možni tiskani in video mediji in o tem poročali s spoštovanjem in simpatijami.

Razstavo je odprl poslanec državnega zbora, zastopnik madžarske skupnosti v Sloveniji, gospod Laszlo Gönez. Z vrhunsko glasbo pa je kulturni program obogatil kvartet Akord. Likovno kritiko je podala Polona Škodič v madžarskem jeziku pa jo je prevedla gopa Klara Soos. Prireditev je povezoval in vodil Boštjan Koprivec.

Razstava bo odprta do 6. decembra 2009.