forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

SKUPINSKA RAZSTAVA VIPAVSKI KRIŽ

V petek 28. septembra 2018 je Društvo Norma 7 v sodelovanju z JSKD in Občino Ajdovščina pripravilo otvoritev skupinske razstave na temo "Deček z žogo".

20150923 153044

Kulturno društvo Norma7 je v začetku leta oblikovalo Projekt DEČEK Z ŽOGO. Projekt združuje in javnosti predstavlja različne umetniške zvrsti: slika, kip, skulptura, fotografija, video, performans, glasba, tekstilije..., ki jih je skupina umetnikov ustvarila po literarni predlogi pesniške pripovedi Deček z žogo in drugih pesmi pesniške zbirke Sled angelov pesnice Darinke Slanovec. Projekt je v večmesečnem obdobju izvedla skupina : mladi umetniki, ki so pravkar končali akademski študij; mladi umetniki, ki so že dosegli visoka priznanja in nagrade doma in v tujini; priznani, uveljavljeni umetniki srednje generacije, slikar, ki slika z usti; dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina; skupina mladih, Ljudska univerza Ajdovščina. Ustvarjalni proces je zajemal več faz: prebiranje, interpretiranje, ponotranjanje Darinkine poezije; vsak umetnik je svet zase in v teh svetovih je poezija pustila svoj pečat, klobčič, inspiracijo; je muza, ki narekuje umetnikovo zasnavljanje; prvi zasnutki, medsebojne konfrontacije in različni pogledi ter različne umetniške zvrsti so oživljali besedne predloge; nekateri so sicer raje ustvarjali v samoti, sami zase. Besedni del literarnega recitala, predstavljen v treh delih, je dopolnjevala glasbena pripoved priznanega glasbenika, tolkalca in bobnarja Gala Furlana. Recital je predstavila Dramska skupina Norma7: Amina Munjakovič in Jure Žgavc, dijaka Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, oddelek gimnazija ter Urška Brežnjak. Projekt, razstava in literarni recital, je bil juliju prestavljen na Mednarodnem srečanje slikarjev, kiparjev in drugih umetnikov v Starem trgu pri Ložu. Umetnostna zgodovinarka Polona Škodič je ob tej priložnosti zapisala: "Deček z žogo je prispodoba vsega tistega, kar ustvarjalci nosijo v sebi. To je velika svoboda, domišljija, igra, raziskovanje prostora, večno gibanje in spoznavanje večnih resnic. IGRA KOT OSREČUJOČA AFIRMACIJA ŽIVLJENJA, brez igre ni druženja. In tako se Deček z žogo prikrade med umetniške ustvarjalce, ki nosijo otroka v sebi. Vedno je treba v sebi odkrivati igro, svobodo in radovednost. Razstava je sestavljenka različnih zvrsti, različnih slogov, tehnik,tematik, motivov in je takšna- kot je naše življenje - veliko razkošja in dotik muz umetnosti." 

Avtorji razstavljenih del:

Monika Avdič, Ajdovščina; Primož Brecelj, Ajdovščina; Nastja Bric, Brje; Gal Furlan, Lokavec; Mojca Gulič, Nova Gorica; Barbara Jurkovšek, Ljubljana; Anja Kranjc, Ajdovščina; Jan Krmelj, Ljubljana; Binca Lomovšek, Domžale, Skupina PROD- uk Ajdovščina; Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina; Nike Skofič, Ajdovščina; Taras Trebše, Nova Gorica; Benjamin Žnidaršič Beno, Stari trg pri Ložu.

Razstava je dana na ogled do 30. oktobra 2018.

LIKOVNA DELAVNICA ANKARAN

20150923 153044

V petek 28. septembra 2018 smo se v Kampu Adria v Ankaranu, Jadranska cesta 25, na 13. likovni delavnici, ki jo organizira Društvo paraplegikov Istre in Krasa v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije, Občino Ankaran in Zavodom Ars Viva zbrali slikarji iz cele Slovenije. Zbralo se je okoli 35 slikarjev in spremljevalcev, ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom Rajka Čauševiča. Ob tem smo ob bazenu pripravili pregledno razstavo likovnih del in v okviru dneva mobilnosti pripravili predstavitev električnih priklopov za invalidske vozičke, preizkus prilagojenega vozila na ročno upravljanje z vgrajeno BDF ročico, pred kosilom je Društvo paraplegikov Istre in Krasa simbolično prevzelo novo kombinirano vozilo, ki je bilo kupljeno s sredstvi donatorjev, ter z lastnimi sredstvi društva.

20150923 153044

Na delavnici so sodelovali slikarji z usti člani VDMFK: Željko Vertelj, Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut in drugi slikarji Miran Jernejšek, Klavdij Leban, ...

RAZSTAVA MOL

FOTOGRAFIJE - Založba UNSU je 26. septembra 2018 v Zgodovinskem atriju v Ljubljani odprla skupinsko razstavo – »S ČOPIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE. V atriju so razstavljena dela slikark in slikarjev, ki razstava Mestna občina Ljubljanazaradi težke gibalne oviranosti slikajo z usti ali nogami.

Moderator in umetnostni zgodovinar Jaka Racman je o razstavi v obsežni likovni oceni med drugim povedal, da ima razstava v svoji dokajšnji raznolikosti likovnih načinov in tehnik nevsiljivo izpostavljen akcent edinstvenosti. Sedeminšestdeset razstavljenih del dvanajstih slovenskih slikark in slikarjev ter gostujočega slikarja iz Hrvaške predstavlja zavzeto razstava Mestna občina Ljubljanaustvarjalnost. Omenil je, da razstavljena dela pokojnih slikarjev in prijateljev -  Angele Medved, Silva Mehleta in Stojana Zafreda, dajejo razstavi večnostni pridih neminljivih sledi človeške ustvarjalnosti, posebej pa je predstavil tudi vsakega slikarja in njegova dela. Benjamin ŽnidaršičVsem predstavljenim avtorjem je skupen nekoliko neobičajni način ustvarjanja (z usti ali nogami), ki jim hkrati omogoča in omejuje izrazne možnosti. Pri likovnem snovanju namreč premagujejo težke gibalne ovire invalidnosti in so bodisi kot štipendisti, ali pridruženi in polnopravni člani povezani v širše, Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. 

razstava Mestna občina LjubljanaZdruženje z več kot šestdesetletno, bogato in plodno zgodovino delovanja s plemenitim poslanstvom! V okvirih združenja povezanih slikarjih je že od samega začetka spodbujana poudarjena avtorska izraznost, ki v nasprotju z mnogimi umetniškimi „šolami“ in „delavnicami“ ustvarjanja posameznikov ne podredi prepoznavnosti skupine. Velika večina je samoukov, obzorja znanj so se jim odkrivala skozi ustvarjanje, učenje, kontinuirano sodelovanje z mentorji ter (samo)udejstvovanje na slikarskih kolonijah in ex-temporih. S talentom, voljo in vztrajnostjo so dosegli umetniški nivo in bili za svoja dela že večkrat tudi nagrajeni.Racman je opozoril, da gre pri tokratni veliki skupinski razstavi za skupino posameznikov, kjer sleherni izmed avtorjev vsak zase kakor cvet, snežinka in oko, odpira z obiskovalcem svoj dialog molčeče poetike uigrane harmoničnosti izbranih motivov in v njih uglašenih barvnih akordov. V Zgodovinskem atriju razstavljajo: Dragica Sušanj, Tina PavlovičNevenka Gorjanc, Vojko Gašperut-Gašper, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj,

razstava Mestna občina Ljubljana

 ki slikajo z usti in so tudi člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije ter Neja Zrimšek-Žiger, Erik Pibernikin Stjepan Perković iz Hrvaške, ki svoja dela ustvarjajo z nogami. Nekateri slikarji so v dopoldanskem času predstavili tudi slikanje z usti ali nogami, ki so si ga ogledali številni učenci. Razstavo je ob čestitkah odprl župan MOL Zoran Janković, naš slikar Željko Vertelj pa se mu je za pozornost zahvalil s sliko vedute Ljubljane. Lep kulturni dogodek je z ubranimi glasbenimi akordi obogatil Duo Eden - Urška Jeraj in Jure Bergant.

 

RAZSTAVA V GRADU V POLZELI - TABOR ZLDS

20150923 153044

Na gradu v Polzeli je 15.9. 2018 Zveza likovnih društev Slovenije odprla razstavo slik, ki so bile narejene na 8.Taboru ljubiteljskih slikarjev in fotografov. Letošnji 8. Tabor je potekal 1. julija 2018 na gradu Komenda na Polzeli. 

Predsednica Klavdija Sitar je dejala: "Po dvajsetih letih delovanja je ZLDS postala prepoznavna po organizaciji projekta »Zlata paleta«. Prav tako je pod okriljem Zveze  20150923 153044 likovnih društev Slovenije letos že osmič potekal tudi tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov. Brez zadržkov lahko rečemo, da je ZLDS in s tem »ZLATA PALETA« postala naša, da je v naših srcih našla majceno mesto in da bi jo zagotovo pogrešali. Tabor je namenjen vsem ljubiteljem slikanja in fotografiranja in ni pogojen s članstvom v likovnem društvu ali sekciji. Lahko se ga udeleži vsak, ki začuti, da bi v dobri družbi rad ustvarjal. In verjemite, letos je bilo na Polzeli zelo prijetno vzdušje. Zagotovo smo spet spletli nove prijateljske vezi." Tabora se je letos udeležilo 43 ustvarjalcev iz krajev širom Slovenije. Dan je bil prelep, tako da smo lahko ustvarjali na prostem. Poleg kraja Polzela in okolice so si slikarji ogledali še grad Zovnek, po katerem smo imeli tudi prijazno vodstvo. Ta dan so lahko domačini opazovali ustvarjalce pri delu v parku, na gradu Komenda, v Novem Kloštru,... Pri organizaciji je pomagala Likovna sekcija Polzela in predsednik KUD Polzela g. Marko Slokar. Iz Zavoda Ars Viva sta na razstavi udeležena Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič.

 

LIKOVNA KOLONIJA KOČA VAS

20180915 114041FOTOGRAFIJE - Likovna kolonija Koča vas” 15. 9. 2018 je bila okoli Gradiča Koča vas  pri Markovcu Enodnevna slikarska delavnica, ki so jo izvajale mentorice akademske slikarke: Stanislava Sluga Pudobska, mag. slik. Karmen Bajec in mag. slik. Ana Sluga. Dan so začeli s kratkim uvodom o zgodovini Koče vasi, njeni zgodbi v preteklosti ter vlogi v današnjem času, ki ga je podal Janez Kandare. Skupaj z mentoricami in lokalnim poznavalcem okraja so si razgledali okolico te stavbe ter poiskali potencialne motive za ustvarjanje. Slikarji in slikarke so ustvarjali v naravi čez cel dan, mentorice pa korigirale ustvarjena dela. Potrudili so se ustvariti vzdušje, ki je nekoč teklo okrog gospostva in pri tem najti zanimive poglede čez polja na markantno goro Snežnik. Poskrbljeno je bilo za manjši prigrizek in 20180915 164112potešitev žeje,  obroke hrane so si po potrebi udeleženci prinesli s seboj. Slikarska delavnica je trajala do 19.00 ure. Gradič Koča vas so sredi 16. stoletja pozidali loški gospodje Hallerji, zato je nosil ime Hallerstein, slovensko ime pa izvira od koč, ki so nekdaj stale v bližini. Oton Župančič je bil v Koči vasi v gosteh jeseni 1933 in pozimi 1934. Po več kot desetletju ustvar­jalnega molka je v tem mirnem in prijaznem kraju iskal navdih za nadaljnje ustvarjanje. Pre­vajal je Balzacovega Očeta Goriota, Gals­worthy­jevo Sago o Forsytih in Shakespearove drame. V posebno zbranih trenutkih pa je ustvarjal pesmi za zbirko Med ostrnicami. Talentiran risar je slikal tudi ostrnice, drevesa, pokrajino.