forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

PREDSTAVITEV KNJIGE IN ODPRTJE RAZSTAVE OSTRNICE

20150923 153044

Javni zavod Snežnik je, 12. oktobra 2018, izdal knjigo OSTRNICE - Dediščina Loške doline in pripravil skupinsko razstavo na temo ostrnicc. Knjigo je uredil Borut Kraševec. Predstavitev je bila v Gradu Snežnik. Pogovor z avtorji: Karmen Bajec, Anđelko Pogorilić in Borutom Kraševcem, je vodila Milena Ožbolt.

20150923 153044

Avtorica Barbara Piber pa je opravičila odsotnost. V kulturnem programu so sodelovali: Matej Kržič, Bernarda Kandare, učenke OŠ Stari trg, Jolanda Petrič in Miha Razdrih. Knjigo smo lahko kupili po promocijski ceni 35 eur.

Ob predstavitvi monografije OSTRNICE so odprli tudi razstavo likovnih del, ki so objavljena v pričujoči knjigi. Avtorji, ki jih druži spomin na neko polpreteklo časovno obdobje ali so ga z likovno podobo ostrnic oživeli, so: Tjaša Avsec, Karmen Bajec, Milena Braniselj, Dajana Čok, Bojan Klančar, Borut Kraševec, Silvana Lautar, Simon Lavrič, Boštjan Močnik, DagMar, Janez Ovsec, Andreja Peklaj, Lojze Perko, Tomaž Perko, Hans Petschnig, Milan Rot, Nataša Prestor, Kristjan Rems, Heinrich Schönchen, Stanislava Sluga Púdobska, Ludvik Šraj, Jože Udovič, Željko Vertelj, Oton Župančič, Benjamin Žnidaršič in Matjaž Žnidaršič.

LENARTOVA PREPLETANJA

20150923 153044

Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev GAL Rečica ob Savinji je 5. oktobra 2018 odprlo likovno razstavo Lenartova prepletanja. Hkrati je na kulturni prireditvi sodelujočim podelila priznanja in razglasila zmagovalce za ta izbor na temo »Kulturna dediščina in naš želodec«.

20150923 153044

Blanka Božič je o razstavi povedala: "Naboru del na navdihujočo temo naš želodec, čudovitega okolja v katerem živimo, katerega avtohtonosti se zavedamo in smo mu pričevalci časa, smo s pomočjo čopiča skušali vdahniti življenje, vsak na svoj način, vsak s svojo barvno lestvico, vsak s svojim pristopom do izbranega motiva. Posebno, osrednje mesto pripada v letošnjih delih naši kulturni dediščini ohranjanja kašč in bivalnemu okolju izdelovalcev našega želodca. Izbrana tema v ustvarjalcih vzbuja inspiracijo, da v svojem delu pokažejo barvno bogate, oblikovno zanimive in s svetlobo prežete krajine, tihožitja. Senzibilnost, ki se kaže v izbranem koloritu, kaže na ustvarjalčevo notranjo moč in karakter v potezi čopiča. Z leti ustvarjalnega zorenja je vsak posameznik razvil svojo prepoznavnost in poteze izražanja z uporabo likovne govorice, da lahko v delu izrazi svoj pogled, čutenje, da lahko pokaže svojo ustvarjalno osebnost.

Na razstavi so iz Zavoda ARS VIVA sodelovali: Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič in mentor Jože Potokar.

SKUPINSKA RAZSTAVA VIPAVSKI KRIŽ

V petek 28. septembra 2018 je Društvo Norma 7 v sodelovanju z JSKD in Občino Ajdovščina pripravilo otvoritev skupinske razstave na temo "Deček z žogo".

20150923 153044

Kulturno društvo Norma7 je v začetku leta oblikovalo Projekt DEČEK Z ŽOGO. Projekt združuje in javnosti predstavlja različne umetniške zvrsti: slika, kip, skulptura, fotografija, video, performans, glasba, tekstilije..., ki jih je skupina umetnikov ustvarila po literarni predlogi pesniške pripovedi Deček z žogo in drugih pesmi pesniške zbirke Sled angelov pesnice Darinke Slanovec. Projekt je v večmesečnem obdobju izvedla skupina : mladi umetniki, ki so pravkar končali akademski študij; mladi umetniki, ki so že dosegli visoka priznanja in nagrade doma in v tujini; priznani, uveljavljeni umetniki srednje generacije, slikar, ki slika z usti; dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina; skupina mladih, Ljudska univerza Ajdovščina. Ustvarjalni proces je zajemal več faz: prebiranje, interpretiranje, ponotranjanje Darinkine poezije; vsak umetnik je svet zase in v teh svetovih je poezija pustila svoj pečat, klobčič, inspiracijo; je muza, ki narekuje umetnikovo zasnavljanje; prvi zasnutki, medsebojne konfrontacije in različni pogledi ter različne umetniške zvrsti so oživljali besedne predloge; nekateri so sicer raje ustvarjali v samoti, sami zase. Besedni del literarnega recitala, predstavljen v treh delih, je dopolnjevala glasbena pripoved priznanega glasbenika, tolkalca in bobnarja Gala Furlana. Recital je predstavila Dramska skupina Norma7: Amina Munjakovič in Jure Žgavc, dijaka Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, oddelek gimnazija ter Urška Brežnjak. Projekt, razstava in literarni recital, je bil juliju prestavljen na Mednarodnem srečanje slikarjev, kiparjev in drugih umetnikov v Starem trgu pri Ložu. Umetnostna zgodovinarka Polona Škodič je ob tej priložnosti zapisala: "Deček z žogo je prispodoba vsega tistega, kar ustvarjalci nosijo v sebi. To je velika svoboda, domišljija, igra, raziskovanje prostora, večno gibanje in spoznavanje večnih resnic. IGRA KOT OSREČUJOČA AFIRMACIJA ŽIVLJENJA, brez igre ni druženja. In tako se Deček z žogo prikrade med umetniške ustvarjalce, ki nosijo otroka v sebi. Vedno je treba v sebi odkrivati igro, svobodo in radovednost. Razstava je sestavljenka različnih zvrsti, različnih slogov, tehnik,tematik, motivov in je takšna- kot je naše življenje - veliko razkošja in dotik muz umetnosti." 

Avtorji razstavljenih del:

Monika Avdič, Ajdovščina; Primož Brecelj, Ajdovščina; Nastja Bric, Brje; Gal Furlan, Lokavec; Mojca Gulič, Nova Gorica; Barbara Jurkovšek, Ljubljana; Anja Kranjc, Ajdovščina; Jan Krmelj, Ljubljana; Binca Lomovšek, Domžale, Skupina PROD- uk Ajdovščina; Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina; Nike Skofič, Ajdovščina; Taras Trebše, Nova Gorica; Benjamin Žnidaršič Beno, Stari trg pri Ložu.

Razstava je dana na ogled do 30. oktobra 2018.

LIKOVNA DELAVNICA ANKARAN

20150923 153044

V petek 28. septembra 2018 smo se v Kampu Adria v Ankaranu, Jadranska cesta 25, na 13. likovni delavnici, ki jo organizira Društvo paraplegikov Istre in Krasa v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije, Občino Ankaran in Zavodom Ars Viva zbrali slikarji iz cele Slovenije. Zbralo se je okoli 35 slikarjev in spremljevalcev, ki so ustvarjali pod mentorskim vodstvom Rajka Čauševiča. Ob tem smo ob bazenu pripravili pregledno razstavo likovnih del in v okviru dneva mobilnosti pripravili predstavitev električnih priklopov za invalidske vozičke, preizkus prilagojenega vozila na ročno upravljanje z vgrajeno BDF ročico, pred kosilom je Društvo paraplegikov Istre in Krasa simbolično prevzelo novo kombinirano vozilo, ki je bilo kupljeno s sredstvi donatorjev, ter z lastnimi sredstvi društva.

20150923 153044

Na delavnici so sodelovali slikarji z usti člani VDMFK: Željko Vertelj, Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Benjamin Žnidaršič, Vojko Gašperut in drugi slikarji Miran Jernejšek, Klavdij Leban, ...

RAZSTAVA MOL

FOTOGRAFIJE - Založba UNSU je 26. septembra 2018 v Zgodovinskem atriju v Ljubljani odprla skupinsko razstavo – »S ČOPIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE. V atriju so razstavljena dela slikark in slikarjev, ki razstava Mestna občina Ljubljanazaradi težke gibalne oviranosti slikajo z usti ali nogami.

Moderator in umetnostni zgodovinar Jaka Racman je o razstavi v obsežni likovni oceni med drugim povedal, da ima razstava v svoji dokajšnji raznolikosti likovnih načinov in tehnik nevsiljivo izpostavljen akcent edinstvenosti. Sedeminšestdeset razstavljenih del dvanajstih slovenskih slikark in slikarjev ter gostujočega slikarja iz Hrvaške predstavlja zavzeto razstava Mestna občina Ljubljanaustvarjalnost. Omenil je, da razstavljena dela pokojnih slikarjev in prijateljev -  Angele Medved, Silva Mehleta in Stojana Zafreda, dajejo razstavi večnostni pridih neminljivih sledi človeške ustvarjalnosti, posebej pa je predstavil tudi vsakega slikarja in njegova dela. Benjamin ŽnidaršičVsem predstavljenim avtorjem je skupen nekoliko neobičajni način ustvarjanja (z usti ali nogami), ki jim hkrati omogoča in omejuje izrazne možnosti. Pri likovnem snovanju namreč premagujejo težke gibalne ovire invalidnosti in so bodisi kot štipendisti, ali pridruženi in polnopravni člani povezani v širše, Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. 

razstava Mestna občina LjubljanaZdruženje z več kot šestdesetletno, bogato in plodno zgodovino delovanja s plemenitim poslanstvom! V okvirih združenja povezanih slikarjih je že od samega začetka spodbujana poudarjena avtorska izraznost, ki v nasprotju z mnogimi umetniškimi „šolami“ in „delavnicami“ ustvarjanja posameznikov ne podredi prepoznavnosti skupine. Velika večina je samoukov, obzorja znanj so se jim odkrivala skozi ustvarjanje, učenje, kontinuirano sodelovanje z mentorji ter (samo)udejstvovanje na slikarskih kolonijah in ex-temporih. S talentom, voljo in vztrajnostjo so dosegli umetniški nivo in bili za svoja dela že večkrat tudi nagrajeni.Racman je opozoril, da gre pri tokratni veliki skupinski razstavi za skupino posameznikov, kjer sleherni izmed avtorjev vsak zase kakor cvet, snežinka in oko, odpira z obiskovalcem svoj dialog molčeče poetike uigrane harmoničnosti izbranih motivov in v njih uglašenih barvnih akordov. V Zgodovinskem atriju razstavljajo: Dragica Sušanj, Tina PavlovičNevenka Gorjanc, Vojko Gašperut-Gašper, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj,

razstava Mestna občina Ljubljana

 ki slikajo z usti in so tudi člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije ter Neja Zrimšek-Žiger, Erik Pibernikin Stjepan Perković iz Hrvaške, ki svoja dela ustvarjajo z nogami. Nekateri slikarji so v dopoldanskem času predstavili tudi slikanje z usti ali nogami, ki so si ga ogledali številni učenci. Razstavo je ob čestitkah odprl župan MOL Zoran Janković, naš slikar Željko Vertelj pa se mu je za pozornost zahvalil s sliko vedute Ljubljane. Lep kulturni dogodek je z ubranimi glasbenimi akordi obogatil Duo Eden - Urška Jeraj in Jure Bergant.