forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

KORAK K SONČKU

OSNOVNA ŠOLA CVETKO GOLAR SPREJELA DRUGAČNOST

oš cvetko golarNamen projekta KORAK K SONČKU je, da učenci spoznavajo delo in življenje oseb s posebnimi potrebami. Projekt ima velik vzgojni pomen.  Snovno se ujema z učnimi temami o oš cvetko golarčloveškem telesu pri naravoslovju in tehnologiji. Na vsakoletno povabilo učencev in učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz Škofje Loke, izvajamo motivacijsko delavnici slikarjev in slikanje z usti. Tokrat smo 2. aprila 201 približali drugačnost, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Metod Zakotnik. Pogovarjali smo se o življenju, delu in invalidnosti z namenom, da otroci v invalidnosti ne prepoznajo strah, temveč upanje v življenje. Vsak od treh gostov je na svoj način spregovoril o sebi in skozi vprašanja orisal svoje podobe, ki so ga v življenju zaznamovale. Spoznavali so, kako se invalidi prilagajajo in usposabljajo za življenje. Otroci so poskusili tudi slikanje z usti, kar jim je odstrlo novo dimenzijo življenja in dela invalidov.   youth hostel ars viva

DRUŽENJE UMETNIKOV

ajdovščina druženje sloikarjev in pesnikovKulturno društvo NORMA7 je 25. marca 2019 v prostorih Ljudske univerze v Ajdovščini pripravilo kulturni dogodek. Družili so se ustvarjalci slike, besede in pripovedi. Društvo je dogodek ajdovščina druženje sloikarjev in pesnikovposvetilo tudi obeležitvi praznovanj ob 50 letnici Zveze paraplegikov Slovenije. V ustvarjalni likovni delavnici, ki so jo naslovili »Klepet ob kavi in še kaj …,« so sodelovali slikarji: Benjamin ŽnidaršičKlavdij Leban, Metod Zakotnik, Tina Šerko ter Boris in Ana Šter. Delavnico - »Beseda je most« so ob predstavitvi nastopajočih med drugimi so druženje umetnikov obogatili: recitatorska skupina »Ona – one« (Marjana Lavrin, Alenka Tratnjek, Ana Feržan) iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine ter Majda Birsa in Benjamin Žnidaršič. Ob tem smo odprli samostojno slikarsko razstavo »Brezčasnost vode« slikarja Boštjana Močnika.  Marjana Lavrin je prebrala pesmi na to temo. Pesmi Ferija Lajnščka sta prebirala Majda Birsa in Metod Zakotnik. Avtor razstave je ob tem pripomnil, da razstavo v jubilejnem letu posveča slikarjem paraplegikom in tetraplegikom, ki imajo velik vpliv na njegovo slikarsko pot. Na kulturnem dogodku so udeleženci slišali še poezijo pesnic Ljubice Jančar in Marjetke Smrekar, svojo poezijo pa sta predstavila Darinka Slanovec in Benjamin Žnidaršič. Lep kulturni dogodek je ob materinskem prazniku sklenila Majda Birsa z recitacijo ganljive pesmi naše pesnice Brede Malus – »Mama.«

GRAFIKA IN RISBA 2019

ZLATA PALETA - OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE 2019

Zveza likovnih društev Slovenije je za leto 2019 pripravila prvo od štirih tematskih razstav, na temo ljubezen, zavito-oglato in svetlo-temno. V likovnih tehnikah risba, grafika in akvarel. Izbor del je potekal v soboto, 2. februarja 2019, v Trbovljah. Na ocenitev je prispelo 183 del, na razstavo pa se je uvrstilo 49 del. Pri vsebini in motivih prispelih del se je pokazala velika pestrost. Od človeške figure, portreta, narave, tihožitja, simbolike, geometrije in abstrakcije. Delo žirije je bilo zahtevno in dolgotrajno, saj je bilo veliko izvrstnih del. Kriteriji pri izboru del za uvrstitev na razstavo so bili kreativnost, izpovednost, likovno znanje, izvedba, upoštevajoče zp grafika 2019tehnike. Na odprtju razstave je strokovno mnenje o razstavi podal Todorče Atanasov, akademski slikar in grafik, specialist ter predsednik strokovne komisije sobotnega izbora. Zahvale, priznanja in certifikate kakovosti pa je podelila predsednica Zveze likovnih društev Slovenije, Klavdija Sitar. Podeljenih je bilo 8 certifikatov kakovosti za osnovne tehnike in 11 za grafike. Certifikat kakovosti številka 914 ni bil podeljen. Za Zavod Ars Viva je certifikat dobil Željko Vertelj, na razstavo pa sta se uvrstila še Milan Predovič in Boštjan Močnik.

PREJEMNIKI CERTIFIKATOV KAKOVOSTI OSNOVNE TEHNIKE: 898 Irena Furlanič - Sončnice, oglje/papir; LIK Izola 899 Vida Praznik - Valentinovo, akvarel; MAVRICA Novo mesto 901 Jelka Jantol - Pogled, flomaster; LILA Litija 902 Srna Mandič - Ob oknu, pastelni svinčnik; Društvo likovnikov Ljubljana 903 Dušanka Prah - Odtisi morja, svinčnik; Društvo likovnikov Trebnje 904 Blanka Božič - Labirint, kemični svinčnik; KDLU GAL 905 Vital Žitnik - Žametna, akvarel; Društvo likovnikov Trebnje 906 Oskar Sovinc - Vnukinja, sepia; DŠL Velenje GRAFIKE: 900 Iva Davidovič - Midva, digitalna grafika; Likovna družina DOBOVA 907 Jelka Jantol - Moj, suha igla; LILA Litija 908 Leonida Goropevšek - Kolo, jedkanica; Likovno društvo Mengeš 909 Liljana Čuček - Da se spočije oko, akvatinta; Društvo likovnikov Trebnje 910 Salih Biščić - Lesketanje, linorez; DŠL Velenje 911 Milica Tomšič - Ovenela, suha igla; Likovno društvo Mengeš 912 Željko Vertelj - Vasica, suha igla; ARS VIVA 913 Rabič Barbara - Ljubezen boli, suha igla; Likovno društvo Mengeš 914 številka ni podeljena 915 Oskar Sovinc - V odsevu noči, linorez; DŠL Velenje 916 Roman Kovačič - Midva, suha igla; LILA Litija 917 Andrej Hostnik - Litija Ljubim okroglo in oglato, linorez; LILA Litija

«Kriteriji pri ocenjevanju in izbiri del so bili kreativnost, izpovednost, likovno znanje, izvedba, upoštevajoč likovne tehnike. Slovenija ima namreč dolgo tradicijo grafike in izvrstne grafične ustvarjalce, svetovno priznani Ljubljanski grafični bienale ali tako imenovano »Ljubljansko grafično šolo«. Na žalost pa je občutek, da gre ta žlahtna starodavna likovna tehnika počasi v pozabo, zato me veseli, da avtorji posegajo po tej krasni tehniki, ki zahteva kar nekaj tehničnega znanja in da odkrivajo lepoto grafike. Kriteriji ocenjevanja so bili kreativnost, izpovednost, likovno znanje, izvedba,  vse ob upoštevanju likovne tehnike. Mogoče je lepota likovne umetnosti ravno v tem, da se je ne moreš dokončno naučiti, znova in znova se moraš boriti za vsako črto, linijo, potezo, obliko, barvo. Tako postaja eno samo iskanje, ki mu ni konca,« je ob odprtju razstave dejal Todorče Atanasov.

OBISK OŠ VUZENICA

KORAK K SONČKU NA OŠ VUZENICA

Korak k Sončku je projekt, ki si prizadeva, da bi bila drugačnost posameznikov v okolju nekaj povsem normalnega. V ta namen osnovne šole po Sloveniji pripravljajo srečanja z invalidi. Ti lahko na otroke prenesejo oš vuzenicaprimerno sporočilo. Osnovna šola Vuzenica, oz. učiteljica razrednega pouka Ines Planinšič, je 18. 3. 2019 je med osnovnošolce povabila slikarja z usti, pisatelja in pesnika Benjamina Žnidaršiča, ki je poskrbel, da se otroci ob njem  niso počutili nelagodno. S pogovorom so vzpostavili prijeten kontakt, saj so otroci spraševali vse mogoče. Benjamin jim je z veseljem odgovarjal na zastavljena vprašanja in jim skozi svojo zgodbo razložil kaj pomeni  sprejemanje drugačnosti in razvijanje strpnosti.

DELAVNICA

oš vuzenicaOgledali so si tudi film Rišem življenje, ki predstavlja življenje umetnika. Predstavil jim je kaj invalidne osebe lahko počnejo, kako invalidne osebe vozijo avto, nakupujejo in opravljajo vsakdanje stvari. Na koncu so lahko otroci poskusili slikati z usti. Otroci so imeli po poskusu slikanja zelo mešana čustva. Nekateri so bili fascinirani nad tem, da jim je presenetljivo dobro uspelo slikati z usti, drugi pa so se tega poskusa izogibali. Benjamin je na koncu s pesmijo, prozo in besedo potrkal na čustva otrok, ki so se jih dotaknile in bodo še dolgo ostale v spominu. Naša skupna želja je bila, da pripomoremo k oblikovanju take družbene in socialne klime, ki bi otrokom, mladostnikom in odraslim omogočila stik z drugačnostjo in da bi jo z medsebojnim druženjem spoznali in razumeli.

OBISK SKUPINE BREZPOSELNIH

OBISK SKUPINE BREZPOSELNIH

Zavod ZnanjeRRA Pivka in Zavod ARS VIVA so v Podcerkvi v dopoldanskih urah 13. marca 2019 pripravili srečanje za brezposelne iz Notranjske regije. Dandanes smo priča veliki brezposelnosti. Progam organiziranih o brezposelnihsrečanj za brezposelne osebe, so v podporo in ponujajo tudi psihološke pomoč in svetovanja s strani strokovnih oseb. V programu spoznavajo različne uspešne socialne zgodbe, iz katerih lahko črpajo ideje, energijo in jih stimulirajo, da poskušajo nekaj v njihovem življenju spremeniti na bolje.

Brezposelnost namreč predstavlja tudi velik psihični pritisk za vsakega posameznika. Veliko lažje za te osebe je, da se jih iz družbe ne izključuje. Na ta način lahko zmanjšamo pojav depresije v Sloveniji, samomorilnost in druge oblike vedenja ter povečamo kakovost življenja teh ljudi v Sloveniji.