forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

TABOR SGLŠ POSTOJNA NA VELIKEM OBRHU

FOTOGRAFIJE - Dijaki prvega letnika Srednje gozdarske in lesarske šole ter Srednje zdravstvene šole iz Postojne so del interesnih dejavnosti izvedli na taboru na izviru Veliki Obrh od 12. 6. – 14.6. 2018 v sodelovanju z Zavodom ARS VIVA.20180613 155155

20180613 142141Izvedba v tej obliki dijake bolje poveže in skozi skupno druženje se dijaki bolje spoznajo. Skozi aktivnosti postanejo močnejše oddelčne skupnosti, dijaki in učitelji se bolje spoznajo tudi v drugačnem okolju in drugačnih dejavnostih. V treh so dijaki spoznali marsikaj. Prvi dan so spoznali Križno jamo, eno najlepših jam in po gozdnih poteh prepešačili pot do izvira Veliki Obrh. Večerne ure so si popestrili s tekmovanjem v kuhanju golaža in z ansamblom iz svojih vrst tudi zaplesali. Drugi dan so se z lojtrnikom odpeljali do grada Snežnik, kjer so si ogledali grad in polharski muzej. Nazaj grede pa so peš spoznavali bogato naravo Loške doline. Seveda jih je tudi namočil dež, nato so si skuhali kosilo.

Za počitek ni bilo časa, ker sta jih že čakala zeliščarka Ana Zakrajšek in Benjamin Žnidaršič slikar z usti, član mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Predstavil jim je slikanje z usti in svojo življenjsko usodo. Nato so lahko skupaj poskusili slikanje z usti. Ana pa jim je predstavila zdravilna zelišča in njihovo uporabnost. Z Mihom so streljali z lokom. Pa tudi v odbojki so se poskusili. Za nagrado so se nazadnje kopali tudi v mrzlem Obrhu in sami skuhali večerjo. Zadnji dan so si ogledali Zavod Ars Viva, kjer jim je lastnik Benjamin Žnidaršič razkazal prostore in predstavil dejavnost.

TEMATSKI RAZSTAVI FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO

FOTOGRAFIJE - Zavod Ars Viva in Fotografsko kiparska sekcija Kočevje sta v sodelovanju z Zvezo likovnih društev Slovenije pripravila dve tematski razstavi Fotografijo in kiparstvo 20180621 201430Zlata paleta 2018 v Galerijo Doma starejših občanov Kočevju. Otvoritev je bila 21. junija 2018 ob 18.30 uri. V imenu strokovne žirije je prebrala in program povezovala Lavra Pretnar, predsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila priznanja, zahvale in certifikate. V kulturnem programu so nastopili: Pevski 20180621 201346zborček predšolskih otrok vrtca Ostržek Kočevje, Ansambel družine Jurjevič iz Kostela in plesna skupina Zimzelenke, DU Kočevje. Teme razstavljenih del so bile: vodna plovila, steklo in barvni dualizem. Od fotografov članov Ars Vive se je na razstavo uvrstilo 12 del. Nives Pišek je dobila dva certifikata za delo "Čoln na Cerkniškem jezeru" in"Dežne kaplje in sence". Certifikat je dobil tudi Željo Pleše za delo "Pripravjena za ribolov". Priznanja so dobili: Borut Kraševec za dela Zapuščen in Prehod svetlobe, Milan Predovič za Magov mavzolej, Paolo Tanze 50m nadmorske višine in Prozornost časa, Benčina Bojana za Ura - svetlobna hitrost ter Jasna Paternus za Steklena rapsodija. Za kiparstvo pa Andrej Levstek Istočnica-pogled na modri planet. Strokovna komisija je zapisala: Kiparstvo kot ena najstarejših disciplin znotraj širokega polja vizualnih tehnik je seveda tudi teoretično vpeto v zdavnaj vzpostavljene aksiome. Na začetku 21. stoletja je ukvarjanje s kiparstvom v resnici velik izziv. Ob neizmerni poplavi virtualizacije in digitalizacije podobe, trodimenzionalna forma predstavlja na prvi pogled arhaično, pa vendar vseobsegajočo tehniko podajanja zunanjega in notranjega sveta. Izbor za Zlato paleto 2018 je pred strokovno komisijo postavil tehtno vprašanje kaj sploh uvrstiti v ožji izbor, kaj nagraditi in kaj zavrniti. Skromno število oddanih del nam ni pustilo veliko 20180621 190206maneverskega prostora. Zavrnili smo vsa dela, ki so mejila na okrasne in uporabne predmete ter skušali nagraditi vse tisto, kar kaže na poglobljeno poznavanje kiparske problematike in 20180621 183416seveda tehnično poznavanje različnih kiparskih materialov. Zaradi majhnega števila del, se nam je zdelo tudi prav, da tokrat certifikatov ne podelimo.   Fotografija, pa po vseh formalističnih zahtevah spada v zgoraj omenjeno široko polje vizualnih tehnik na začetku 21. stoletja. Sodobna tehnologija omogoča sleherniku, da se na visoki tehnični ravni ukvarja s principom Podobe, pa vendar je nujno potrebno ločiti zrnje od plev. Vsi naključni motivi, ki jih najdemo na svojih potovanjih, izletih, srečanjih, ... še niso nujno umetniške upodobitve. Zlata paleta je projekt, ki ga je iznedrilo ZLDS, torej asociacija ljubiteljskih likovnih umetnic in umetnikov. Na Zlato paleto spadajo fotografije, ki izhajajo iz tega likovnega pustolata, torej umetniške fotografije. Prispela dela zadovoljujejo vse visoke kriterije strokovne komisije. Priznanja in nagrade pa seveda prejmejo tista, ki so zgoraj navedena izhodišča upoštevali. Torej fotografija, kot medij, ki ni samo zapis trenutka, ampak je premišljeno kompozicijsko, likovno teoretično, formalistično likovno delo. Fotografija kot pandan štafelajni sliki ali kiparski plastiki.  

Pokrovitelja razstave: JSKD Slovenije in podjetje Recinko Kočevje.

SKUPINSKA RAZSTAVA

FOTOGRAFIJE - V soboto, smo v galeriji "Štala"v Podcerkvi odprli skupinsko razstavo slikarjev, ki so sodelovali na letošnjem Ex temporu "Dežela ostrnic". Letos20180609 191511 20180609 191628so slikarji ustvarjali na temo “Brezmejni pogled”. Pri organizaciji so Javnemu zavodu Snežnik v pomagali vaščani Babnega Polja. Pri otvoritvi razstave pa Zavod Ars Viva in Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina. Z glasbeno kuliso je dogodek popestrila Urška na flavti. Priznanja je podelil direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden.

Na razstavi so sodelovali: Daca Petrič, Željko Vertelj, Ludvik Šraj, Ilena Lenassi, Boštjan Močnik, Valerija Gačnik, Nataša Prestor, Magdalena Tomaževič-Savnik, Miran Ceperkovic, Nejka Ceperkovic, Stanka Golob, Alenka Ana Stante, Benjamin Žnidaršič, Silvana Lautar, DagMar Mlakar, Franc Berce, Erik Kovač in akademska slikarka Stanislava S. Pudobska.

Ustvarjanje udeležencev je spremljala Karmen Bajec, akademska slikarka, mag. umetnosti, ki je o druženju zapisala: "Na letošnjih petih Ex-temporah Dežela ostrnic, so likovniki našli navdihe za ustvarjanje v Babnem Polju. Tako krajina sama kot zgodovina, ki spremlja kraj, je pomenila globji vpogled v življenje in delo tukajšnjih ljudi. V okolici stare šole, sedaj večnamenskega centra naselja, so ustvarjalci iz različnih krajev našli vsak 20180609 19032320180609 191330svoj kotiček ter ga zasedli s stojali in likovnimi pripomočki. Nekaj ur je kraj dihal z vsrkavanjem vseh odtenkov njegovih lepot z urejenim cvetjem, visokimi travami, s tradicionalnimi kmečkimi orodji, s konji na paši, z oddaljeno cerkvico v ozadju. Vsi ti sprožilci so poleg naklonjenega vremena odložili drobne vtise v ljudeh. S postavitvijo likovnih del oob koncu dneva in končnim druženjem se je razbralo, da jih je nekaj uporabilo nenavadne materiale, drugi klasične materiale na neobičajen način, tretji sproščeno motiviko intuitivnega zaznavanja sveta. Babno Polje je s srečanjem z likovniki za hip zaživelo svojo družabno in likovno podobo, pozdravilo pa jo je z domačimi obiskovalci, ki so si srečanje zvedavo prišli ogledat od blizu. Vsekakor likovno pestra in v izrazu mešana razstava potrjuje, da se je na Ex- temporu ponovno zbralo nekaj nadobudnih ustvarjalcev z veliko mero ustvarjalne sproščenosti in uživanja v dobrih, preprostih in predvsem povezovalnih dogodkih."

JUBILEJA 40. SAMOSTOJNA RAZSTAVA

FOTOGRAFIJE - Benjamin Žnidaršič je 8. junija 2018 v Ljudski univerzi v Ajdovščini odprl svojo 40. samostojno razstavo. V kulturnem programu so člani recitatorske skupine Norma 7 iz Brij recitirali Benjaminovo poezijo in brali odlomke njegove proze.20180607 15385420180608 113952
Pri padcu s češnje si je leta 1986 poškodoval hrbtenico in ostal tetraplegik zato slika z usti. Po poškodbi hrbtenice se je izdal tri pesniške zbirke Ritem srca, Most na drugi breg in Zlate perutnice in delo v prozi Govorica življenja. Leta 2009 je v Loški dolini ustanovil Zavod ARS VIVA (www.arsviva.si). 
O njem je umetnostna zgodovinarka Polona Škodič zapisala: "Avtorjeva ustvarjalnost je tematsko razgibana, pripovedno slikovita in usmerjena predvsem v tradicionalne krajinske motive kot tudi v različna tihožitja in druge figuralne kompozicije. Tesna povezanost z rodnim notranjskim podeželjem, naravo Loške doline, Bloške planote in Cerkniškega jezera, čemur je namenil veliko pozornosti, odseva v mnogoštevilnih akvarelih, akrilih in oljih, kjer se razkriva kot dovzeten in zanimiv realist. Ne zanika naklonjenosti izročilu starih mojstrov krajinarstva iz polpretekle zgodovine, a želi ob tem razviti svoj prepoznavni način slikanja. V realistično pripoved vnaša pritajeno impresionistično ali celo blago ekspresivno obarvan izraz. Smisel za gradnjo kompozicije je prepričljiv, prav tako občutek za obvladovanje perspektive, saj oblike modelira z barvo, svetlobo in senčenjem. Krajinske upodobitve postajajo nemirni zapisi in odslikave stvarnosti, ki je enkrat bolj, drugič manj izrazito poudarjena, saj vanjo spontano vnaša noto lirskega pridiha ali poetičnega razpoloženja. Še najraje slika v akvarelni, akrilni in oljni tehniki, kar mu nudi veliko izraznih možnosti: prosojnost, svežino, mehkobo, jasnost barv in spontanost. Krajinski izrezi in vedute v trenutku prenosa na papir ali platno ne postanejo privlačni le kot odslikava resničnosti, temveč tudi kot doživeta impresija in zapis nekega časa. Čar narave odkriva slikar v igri in barvah letnih časov. Včasih ga prevzame drobna cvetoča veja, osamljeno drevo sredi polja ali travnik z ostrnicami. Rad se prepušča vodnemu toku, reki, jezeru in morju. Zato je med njegovimi slikami kar nekaj primorskih in morskih motivov"

V. EX TEMPORE DEŽELA OSTRNIC

FOTOGRAFIJE - Na Babnem Polju je bil v soboto, 26. maja 2018 V. slikarsko-kiparski Ex-tempore Dežela ostrnic. Letos so slikarji ustvarjali na temo “Brezmejni pogled”. Pri organizaciji so Javnemu zavodu Snežnik v 33622116 10211069683273434 8242515481995509760 npomagali
vaščani Babnega Polja. Ustvarjanje udeležencev je spremljala akad. slik. Karmen Bajec, mag. um., ki je bila mentor srečanja.Ex-tempore DEŽELA OSTRNIC poteka v okviru poletnih prireditev v občini Loška dolina, strnjenih pod imenom V deželi ostrnic 2018.

33614928 10211069642152406 1646572104872624128 nBabno Polje je poznano predvsem po nizkih temperaturah, zato se ga je prijelo ime slovenska Sibirija. A Babno Polje je mnogo več kot mraz, na račun katerega se znajo domačini iskreno pošaliti. Je kraj tisočletne zgodovine, trgovskih poti, ki so vodile od morja (Kvarnerja) proti notranjosti kontinenta (in obratno). Je kraj ob meji, vedno znova potisnjen na periferijo različnih državnih tvorb - a ravno zaradi tega so njegovi prebivalci znali (in morali) seči tudi čez ... Je kraj junaških zgodb in tako žalostnih dogodkov, da o njih še vedno zgolj šepetamo. A predvsem je to kraj, kjer v sozvočju z naravo živijo prijazni in gostoljubni ljudje.
Na slikarskem ustvarjanju so sodelovali: Daca Petrič, Željko Vertelj, Ludvik Šraj, Ilena Lenassi, Boštjan Močnik, Valerija Gačnik, Nataša Prestor, Magdalena Tomaževič-Savnik, Miran Ceperkovic, Nejka Ceperkovic, Stanka Golob, Alenka Ana Stante, Benjamin Žnidaršič, Silvana Lautar, DagMarc Mlakar, Franc Berce, Erik Kovac in akademska sliarka Stanislava S. Pudobska.