forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

BENJAMIN ŽNIDARŠI? NA OŠ DOBRAVLJE

FOTOGRAFIJE

Na povabilo u?iteljice slovenskega pouka Ksenije Trbovc smo se na Osnovni šoli Dobravlje z osnovnošolci 14. decembra pogovarjali o invalidnosti. Predstavili smo jim posebnosti paraplegije in tetraplegije ter možnosti, ki jih imajo za razlthumb_normal_dobravlje2007.jpgi?ne dejavnosti ?lani Zveze paraplegikov Slovenije. Predstavila sta se, njihov sovaš?an in športnik na invalidskem vozi?ku Marko Sever in slikar z usti Benjamin Žnidarši?. Marko je spregovoril o svojem šolanju na njihovi osnovni šoli in uspehih, ki jih je doživel kot invalid, Benjamin pa je njihovi knjižnici podaril svojo knjigo Govorico življenja in jim demonstriral slikanje z usti. Na tak na?in so poskusili slikati vsi prisotni, med njimi tudi u?itelji. Z u?itelji smo kasneje v odprti debati spregovorili o prednostih, ki jih prinaša pravilna predstavitev invalidnosti za osnovnošolsko mladino.