forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

PROJEKT S ŠTUDENTI FAKULTETE

20170616 085756Na podlagi javnega razpisa Javni štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je Zavod ARS VIVA skupaj s Naravoslovnotehniško fakultetoo kandidiral na razpis »Projektno delo z 20170616 085615 negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«. Projekt Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev, akronim ArsViva je pridobljen v financiranje in je v fazi izvajanja.

Prvo srečanje je bilo 15 in 16. julija 2017 ko smo se seznanili vsi sodelujoči in pripravili plan dela in opredelili zadolžitve na projektu.

Nadaljujemo z delom na projektu Opremljanje Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev, ki ga Zavod Ars Viva izvaja z Naravoslovnotehniško fakulteto. V četrtek 29.6. imamo kreativno delavnico digitalne strategije, načrtovanja ciljnih komunikacijskih kanalov, profiliranja ciljnih skupin in določanje vizualnih medijev, preko katerih bomo povečali prepoznavnost dosega dejavnosti Zavoda v lokalnem okolju in širši skupnosti ter stabilnejše vključili prikrajšane skupine v celoto.