forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

ZP 2017 MODERNO SLIKARSTVO

FOTOGRAFIJE

IMGL2292Na Velenjskem gradu je v sredo, 24. maja 2017 Zveza likovnih društev Slovenije v sodelovanju z Društvom šaleških likovnikov odprla tematsko razstavo za Zlato paleto 2017 Sodobno slikarstvo. Uvodni nagovor je podala Mojca Ževart, direktorica muzeja, razstavo je odprl podžupan MO Velenje Peter Dermol, predsednik zveze Brane Železnik pa je podelil priznanja, zahvale in certifikate. V kulturnem programu so nastopili tamburaši KUD Međimurje Velenje. O razstavi je spregovoril mag. umetnosti Zoran Poznič, predsednik strokovne žirije.

»Sodobni pristop ukvarjanja z vizualno umetnostjo na začetku 21. Stoletja zahtevajo v temeljih drugačen pristop v razumevanju likovnega polja, kot je to bilo do konca 20. stoletja. Vsi »izmi«so v preteklosti odpirali nove smeri, manifestativno vzpostavljali IMGL2335nove filozofske in akcijske smeri v poizkusu nadaljevati žlahtno renesančno tradicijo brez naslonitve na tradicionalna izhodišča. Za takšno opcijo se pravi vse tisto, kar gre pod sintagmo »svobodna likovna umetnost«, je potrebno, ne samo poznati zgodovino likovne umetnosti, ampak tudi v osnovi ločiti mejo med v resnici materialnim in duhovnim.

Vse tisto, čemur pravimo podobarstvo in dekorativna umetnost, ni del sodobne umetnosti. To so stranpoti, na katere lahko neinformiran in neizobražen likovnik hitro zaide.«

Na izboru so iz Zavoda Ars Viva sodeloval: Albina Kragelj (certifikat), Marija Forjanič (priznanje), Benjamnin Žnidaršič in Željko Vertelj (zahvala).

Razstava bo odprta vsak dan od torka do nedelje od 10. do 18. ure od 24. maja do 24. junija 2017.