forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

SKUPINSKA RAZSTAVA IN DEMONSTRACIJA EU KONGRES

ZAKLJUČNI DAN KONGRESA ESCIF

»Vseživljenjska podpora po okvari hrbtenjače. Hodimo po isti poti?«
VIDEO-RTV-SLO (6.00) -  FOTOGRAFIJE - FOTOGRAFIJE (RAZSTAVA) Zadnji delovni dan kongresa so zbrani predstavili rezultate delavnic. Izsledki delavnic so bili zelo enotni, saj se povsod srečujejo s escif pacug 240podobno težavo, vedno večjih potrebah in omejenih možnostih oz. sredstvih. Strinjali so se, da morajo organizacije vsaka v svojem okolju 20170512 102231nadaljevati z lobiranjem, vsekakor pa morajo v svojih prizadevanjih ostati odločne, vztrajne, se medsebojno združevati in pri svojih zahtevah predlagati tudi dokazila oz. izsledke raziskav. Prednost nudenja medicinske podpore vidijo v centralizaciji oddelkov za zdravljenje specifičnih stanj, ki nastanejo po poškodbi hrbtenjače. Enotni pa so si bili tudi, da je za dobro delo, vseživljenjsko podporo in kakovost življenja, nujno vzpostaviti sistem vrstniškega svetovanja »peer counseling.«

Zadnji del kongresa je vedno namenjen predstavitvi specifičnih projektov, ki jih posamezne članice izvajajo. Tokrat so se predstavile Švedska, Švica in Slovenija. V imenu naše organizacije je strokovna delavka Zveze Špela Šušteršič predstavila primer dobre prakse, inovativne oblike namestitve in oskrbe gibalno oviranih osebescif pacug 24 po rehabilitaciji. Podrobneje je predstavila primer tetraplegika s 24 urno oskrbo in prisotnostjo osebnih asistentk v stanovanju P1000940nastanitvenega centra Zveze paraplegikov, ki so ga izvedli s pomočjo socialne delavke Vanje Skok iz URI- Soča in temeljne naloge socialnega dela v zdravstvu v Sloveniji.

V prostorih Doma paraplegikov je bila razstava slikarjev Slikarske sekcije Zveze paraplegikov Slovenije in fotografij aktivnosti Zveze in Društev. Naši slikarji, ki so tudi člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, pa so zbranim ob zaključku kongresa slikanje z usti tudi demonstrirali. Delavnice so se udeležili: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Dragica Sušanj, Tina Pavlovič in Metod Zakotnik.
Predsednik avstrijskih paraplegikov Hannes.Wiesinger si je ob zaključku ogledal hostel Ars Viva in spoznal edinstvenost naše Loške doline.