forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

SLIKARSKA DELAVNICA V CELJU

FOTOGRAFIJE

20161020 112933Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je v avli Mercator centra v Celju 20. oktobra 2016 pripravilo že šesti tradicionalni kulturni dogodek. Sodelovali so slikarji Zavoda ARS VIVA, Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije, s svojimi izdelki predstavnic Aktiva 20161020 100828žena društva gostiteljev, glasbeniki Glasbene šole Celje, učenci IV. OŠ Celje in Društvo invalidov Celje.
Bogat, pester in prisrčen kulturni program mladih glasbenikov, plesalcev in recitatorjev sta povezovali prav tako mladi voditeljici. Med nastopi sta slikovito predstavili vse pokrajine naše lepe domovine, vmes pa so se prepletale recitacije pesmi Gordane Kitak, članice društva. Prisotni so bili tudi mentorji mladih umetnikov in ravnateljica IV. OŠ Celje Nevenka Matelič-Nunčič.
Dobrodošlico je vsem zaželel podpredsednik društva Franc Ivenčnik in pripomnil, da ta lep dogodek predstavlja tisto pravo medgeneracijsko druženje.
20161020 114847No, v nadaljevanju res nismo veliko govorili ampak na likovni delavnici predvsem ustvarjali. Kako nastajajo dela slikarjev na invalidskih vozičkih so številnim mimoidočim predstavili: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Silvo Mehle Željko Vertelj, Tina Pavlovič, ki so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami ter slikarke in slikarji Ljudmila Turk, Miran Jernejšek, Branko Rupnik in vodja kulturnih dejavnost pri Zvezi Metod Zakotnik.  Seveda so največ pozornosti in občudovanja zbujali slikarke in slikarji, ki svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami.
Po zaključku resnično lepega in bogatega kulturnega dogodka so nas gostitelji povabili še v njihove društvene prostore in pogostili. Organizacijske niti so bile v rokah Petra Planinška, ki si zaradi izredno težke gibalne oviranosti zasluži vse priznanje.