Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

ZLATA PALETA REALIZEM SLIKARSTVO

Zveza likovnih društev Slovenije in Turisti?no društvo Loški potok sta 30. maja v avli OŠ dr. Antona Debeljaka na Hribu v Loškem Potoku, odprla razstavo z naslovom SLIKARSTVO–REALIZEM.

Razstavljajo tudi slikarji Likovne sekcije ZPS – Zorica Razboršek, Benjamin Žnidarši? in Ljudmila Turk.

Prireditevo so popestrili Mešani pevski zbor Planinskega društva Loški Potok in u?enci OŠ dr. Antona Debeljaka.

Razstava bo odprta od 30. 5. – 13. 6. 2008