forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

Ustvarjalne delavnice na Velikem Obrhu

Ars VIVA, zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin, je 12, 13. in 14. julija 2019 na lokaciji stare ŽAGE na izviru Veliki Obrh v vasi Vrhnika pri Ložu izvedel delavnice, slikarstva, virtualne resničnosti (Marko), 3-D tiska (Marjeta Čuk), gline (Iztok Mlakar) in kiparstva. Polstenje je predstavila Janja Urbiha. Recital poezije v okviru projekta “Jaz sem ta biser našel kar v sebi” ob 60 letnici Benjamina Žnidaršiča, Benota pa je predstavila recitatorska skupina Norma 7 iz Brij.

V petek 12. julija je bila ob 20. uri je bila odprta tudi mednarodna razstava likovnih del. V kulturnem dogodku je poleg recitatorske skupine na kitari nastopil Toni Rot. O razstavi je spregovorila mag. umetn. Karmen Bajec.

Na razstavi so sodelovali:

Guillaume Froger, akad. slikarka Mojca Gulič, mag.um. Karmen Bajec, Renata Kovacs, Dušan Strle, Matevž Strle, Dušan Štrajhar, Vinko Bogataj, Jože Potokar, Rasso Causevig, Željko Vertelj, DagMar, Metod Zakotnik, Brane Praznik, Boris Šter, Boštjan Močnik, Janez Ovsec, Frane Šajn, Roman Kovačič, Danaja Kurnik, Rebeka Kurnik, Damjan Rogelj, Binca Lomšek, Miloš Dekić, Edit Kopač, Marta Tekavec, Snežana Volf, Martina Starc, Nike Škofic, Mihaela M. Tihelj, Dora Božič, Cvetka Kravos, Monika Avdič, Joža Flistek, Franci Komljanec  in Benjamin Žnidaršič. Razstavo je odprl župan Občine Loška dolina Janez Komidar.

Ustvarjanje umetnosti s pomočjo virtualne, navidezne in obogatene resničnosti smo predstavili v okviru projekta"Turizem za vse". Z razvojem tehnologije prihajajo novi mediji, ki bodo v naslednjih letih močno zaznamovali naša življenja, umetnost, turizem, znanost, ... Pomembno je, da se tega zavedamo in spoznamo, kaj to pomeni in kako lahko to uporabljamo. Glavna tema razprav o teh tehnologijah je obravnava vprašanja, kakšno vlogo, vpliv in pomen bodo imeli virtualni prostori na naše »realne prostore« (fizične, življenjske, družbene itd.) Kakor koli že, prihaja zahteva nove refleksije sedanjosti in tudi korekcije v projiciranju prihodnosti. Realni prostor je v naših delavnicah predstavljalo ustvarjanje z glino. Najbolj hvaležno so ga sprejeli otroci, ki so še v ponedeljek zagnano ustvarjali svoje izdelke. Pa tudi slikarji so ustvarili mnogo novih slik, kar pomeni, da je ustvarjanje osnovna človekova potreba. Izražanje s pomočjo umetnosti pa človeka bogati in mu pomaga razvijati ročne spretnosti in bogati duha.

Razstava "Dežela ostrnic"

Podcerkev 28.junij 2019. V galeriji ARS VIVA se je do konec julija odprla razstava nastalih likovnih del na VI. Ex- temporu z naslovom "DEŽELA OSTRNIC". Na ex temporu je 27 ustvarjalcev v različnih tehnikah naredilo več kot 30 del.

Ex tempore in razstavljena dela je na odprtju razstave, ki je bilo 28. junija, predstavila mag. umetnosti in likovna kritičarka Karmen Bajec. Sodelujočim likovnim ustvarjalcem je predstavnica zavoda Snežnik Romana Nared podelila priznanja za sodelovanje že ob slikarskem dogodku. V kratkem kulturnem dogodku so na otvoritvi sodelovali dijaki Srednje zdravstvene in kozmetične šole. Razstavo je odprl župan občine Loška dolina Janez Komidar. AVTORJI razstavljenih del: Franc Berce, Miran Čeperkovič, DagMar, Janez Dragolič, Danaja Kopač, Edith Kopač, Rebeka Kopač, Borut Kraševec, akad. slik. Jurij Kraucon, Milena Jureš, Ilena Lenassi, Dušan Mihelčič, Janez Ovsec, Daca Petrič, Romana Pirman, Nataša Prestor, Martina Starc, Franc Šajn, Edvard Šega, Nejka Štebih, akad. slik. Stanislava Sluga Pudobska, Alenka Ana Stante, Ludvik Šraj, Magdalena Tomaževič Savnik, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Mario Žnidaršič.

Likovna delavnica Ajdovščina

Organizator srečanja Društvo Norma 7 iz Brij je pripravilo literarno slikarsko srečanje s posebnim namenom. Slikarjem je organizator dal nalogo, da ustvarjajo na temo pesmi Benjamina Žnidaršiča ob njegovi 60. letnici.

Menor Rasso Causevig je pripravili izziv za vse mlade, ki jih zanima svet likovnega izražanja.  Slikarstvo smo preučevali z vsemi čuti, raziskovali svetlobo, odtenke barv, materiale in oblike. Skupaj smo risali, gradili in sestavljali, da bomo lažje razumeli okolje, v katerem živimo. Spoznavali smo pomen stavbne dediščine in dialog slikarstva z naravo. Ustvarjali smo z različnimi materiali in pripomočki, razvijali način razmišljanja, domišljijo in samostojnost, hkrati pa se učili skupinskega dela, saj je tema povezovala ustvarjalce. Izhodišče za naše ustvarjanje je bil citat Benjamina Žnidaršiča "Jaz sem ta biser našel kar v sebi". Likovna delavnica bo predstavljena na izviru Veliki Obrh 12. 6.2019.

Razstava Klasično slikarstvo ZP 2019

IZBOR ZA ZLATO PALETO IZ KLASIČNEGA SLIKARSTVA V OPLOTNICI JE PRINESEL KAR DEVET PRIZNANJ ZA ZAVOD ARS VIVA

Iz niza tematskih razstav Zveze likovnih društev Slovenije v projektu Zlata paleta je bila po izboru strokovne komisije dne, 1. 6. 2019, postavljena razstava klasičnega slikarstva. Na Dvorcu Oplotnica je Strokovna komisija za razstavo izbrala 44 likovnih del iz 14 društev .

Predstavnik strokovne komisije Matija Plevnik, umetnostni  zgodovinar, je ob razstavi povedal. “Z izrazom klasično slikarstvo opredeljujemo v formalnem smislu obliko slike na platnu, slogovno pa zajema obdobja od renesanse do vključno impresionizma. Ta zvrst slikarstva velja za najbolj žlahtno obliko slikarstva. Ima večstoletno tradicijo in še danes enakovredno sobiva s sodobnimi umetniškimi, slikarskimi praksami. Znotraj te tematske razstave, ki je sestavni del projekta Zlata paleta 2019, so bile določene tri vodilne teme: ljubezen, svetlo-temno in zavito-oglato. Razstavljena dela so klasična likovna dela, ki gledalce nagovarjajo s tremi osnovnimi temami in dokazujejo o vsakokratnem likovnem osmišljanju sveta, ki nas obdaja.”

Predsednica ZLDS   Klavdija Sitar je  podelila zahvale, priznanja in certifikate kakovosti. Slikarji Zavoda Ars Viva so 21. junija 2019 prejeli kar 9 priznanj. Za sliki z naslovom Pasja ljubezen in Tihožitje Benjamin Žnidaršič, Frane Šajn za sliki z naslovom Jaz in moj gvažek in Istrska veduta Ludvik Šraj je priznanje prejel za sliki Polharsko tihožitje in Zaljubljen v naravo, Željko Vertelj za sliko Kozarec in Silvana Lavtar za sliko Ostrnica.  Vsem nagrajencem čestitamo!

To je lep zaključek spomladanskega dela aktivnosti našega zavoda.

Na OŠ Prestranek

Na OŠ Prestranek smo 19. junija 2019 predstavili življenje invalidov, Srečko Petkovšek Valter Mahne in Benjamin Žnidaršič. Uvod pogovora z osnovnošolci smo začeli s filmom Zgodbe o volji in moči. Film prikazuje vsakdanje življenje invalidov. Ob filmu so se otroci lažje vživeli v vlogo invalida in spraševali o posebnostih takšnega življenja.

Da se marsikaj da, če ima človek le voljo in je vztrajen, dokazujejo tetraplegik slikar Benjamin Žnidaršič. Prav tako je otroke s svojo zgodbo navdušil Srečko Petkovšek. Valter Mahne pa je razložil otrokom življenje tetraplegika, proces rehabilitacije in kako se je naučil voziti avto. To jim je v drugem delu tudi demonstriral.

Po pogovoru smo se razdelili v dve skupini. Ena je z Benjaminom slikala z usti. Otroci so bili navdušeni nad dejstvom, da prvič slikajo z usti in lahko z usti pišejo in likovno ustvarjajo. Druga skupina pa se je na invalidskih vozičkih pomerila v spretnostni vožnji. Obenem pa so na košarkarskem igrišču poskušali z meti na koš iz invalidskega vozička.

Delavnica je dosegla svoj namen in na preprost način predstavila to, kar so včasih skrivali pred javnostjo in se invalidnosti sramovali.